Заседания

Решения

№ 11-НС / 14.08.2022

ОТНОСНО : назначаване на специалисти за подпомагане дейността на РИК - Добрич при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 10-НС / 14.08.2022

ОТНОСНО : утвърждаване на списък на членове, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място съгласно Решение №1200-НС от 02.08.2022г. на ЦИК

№ 09-НС / 14.08.2022

ОТНОСНО : ред и условия за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК – Добрич, и комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

№ 08-НС / 14.08.2022

ОТНОСНО : приемане на „Политика за поверителност и защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на и от Районна избирателна комисия Осми изборен район –Добрички във връзка с произвеждане на изборите на народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 07-НС / 14.08.2022

ОТНОСНО : определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати в изборите за Народно събрание на 02 октомври 2022г.

№ 06-НС / 14.08.2022

ОТНОСНО : определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 октомври 2022г.

№ 05-НС / 14.08.2022

ОТНОСНО : избор на говорител на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

№ 04-НС / 14.08.2022

ОТНОСНО : реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от РИК - Добрич в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 03-НС / 14.08.2022

ОТНОСНО : печат на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 02-НС / 14.08.2022

ОТНОСНО : определяне на адрес и приемно време на Районна избирателна комисия – Добрич в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

№ 01-НС / 14.08.2022

ОТНОСНО : номерация, място и начин на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия – Добрич в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г.

Календар

Решения

  • № 196-ЕП / 29.05.2019

    относно: Заплащане на разходи за пътуване на членове на РИК – 08 Добрич.

  • № 195-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

  • № 194-ЕП / 29.05.2019

    относно: Жалба с вх. №449-ЕП/26.05.19 г. от Нежля Амди-Ганева- упълномощен представител на ПП „ ДПС“.

всички решения