Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
Добрич, 23.02.2017

ОТНОСНО: Назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на община Добричка за Осми избирателен район - Добрич за избори за народни представители на 26.03.2017г.

     Постъпило е предложение за състава на СИК на територията на община Добричка   от Кмета на община Добричка с вх.№69-НС от 23.02.2017 г. на РИК Добрич. Към предложението са представени изискуемите, съгласно Решение №4182/01.02.2017г. на ЦИК документи, а именно:

Предложение с имена, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията, която ги предлага и телефон за връзка. Приложен е списък на резервните членове, предложенията от участващите в консултациите партии и коалиции, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите и решение за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-ро НС през 2014г., пълномощни на представляващите партиите и коалициите лица, протокол за проведените консултации от 16.02.2017г., подписан от всички участващи в консултациите, както и съобщения за провеждане на консултациите.

Предложението на Кмета на община Добричка отговаря на изискването на чл.91, ал.8 от ИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на съставите на СИК на територията на Общината.

Предвид гореизложеното и на осн. чл.72, ал.1, т.4 вр. чл.89, ал.1 и чл.91, ал.11 от ИК и съгласно Решение №4182/01.02.2017г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Добрич

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА съставите на  СИК за община Добричка, съгласно Приложение №1,

обявено в сайта на РИК Добрич поради големия обем информация.

 1. УТВЪРЖДАВА списъците на резервните членове на СИК в община Добричка, съгласно Приложение №2

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.72, ал.2 от ИК и може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 ал.1 и ал.2 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Добромир Паунов Добрев

Секретар: Наджие Али Адем

* Публикувано на 23.02.2017 в 19:15 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 27.03.2017

  относно: Жалба за нарушение на разпоредбите на ИК.

 • № 213-НС / 27.03.2017

  относно: Жалба за нарушение на разпоредбите на ИК.

 • № 212-НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

всички решения