Архив избори:
11.07.2021

Съобщение

РИК обявява край на изборния ден  за народни представители в Осми изборен район Добрич за приключил в 20:30 часа на 11.07.2021г.

 
11.07.2021

Активност

Област Бр. секции  7:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 11:00 ч. Избирателна активност в 16:00 ч. Избирателна активност в 20 ч.  
общо Инф. за бр. секции  
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. %  
Добрич 129 129 0 82298 9 817 11,93% 19632 23,85% 28391 34,50% Добрич
Добричка 68 68 0 20 905 2 508 12,00% 5038 24,10% 7112 34,02% Добричка
Балчик 38 38 0 17 584 1 962 11,16% 4074 23,17% 5906 33,59% Балчик
Каварна 31 31 0 12 761 1 951 15,29% 3497 27,40% 4622 36,22% Каварна
Шабла 16 16 0 4 049 763 18,84% 1353 33,42% 1808 44,65% Шабла
Крушари 17 17 0 5 124 623 12,16% 1237 24,14% 1638 31,97% Крушари
Тервел 32 32 0 20 249 1 832 9,05% 3893 19,23% 5539 27,35% Тервел
Г. Тошево 47 47 0 12 942 1 540 11,90% 3020 23,33% 4201 32,46% Г. Тошево
Общо 378 382 0 175912 20 996 11,94% 41744 23,73% 59217 33,66% Общо
09.07.2021

приложение за проверка на протоколите с изборните резултати за СИК

представяме ви приложение за проверка на протоколите с изборните резултати - https://glasuvai.de/
 
Ще бъде от изключителна помощ в секциите, които се гласува:
- с хартиени бюлетини
- когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК
- при преброяване на контролните разписки, когато СУМГ не разпечатва протокол
- при машинно гласуване
 
Приложението е разработотено с цел подобряване на изборният процес  и в помощ на повече хора, ангажирани в изборния ден.

 

08.07.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 09.07.2021г. от 17:30ч.

08.07.2021

Условия за участие на УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Условията и реда за участие на УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на партии и коалиции в изборите за Народно събрание на 11 юли април 2021г. са приети Решение № 184/07.06.2021г на ЦИК.

 

Предложението за упълномощени представители се представя в РИК - Добрич област на хартиен носител, както и електронна форма на технически носител в excel формат, съгласно образец на списък на упълномощените представители посочен в Приложение №1 и Приложение № 2 към Решение № 184/07.06.2021г на ЦИК.

07.07.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 08.07.2021г. от 17:30ч.

07.07.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 07.07.2021г. от 17:30ч.

05.07.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 06.07.2021г. от 17:30ч.

03.07.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 04.07.2021г. от 17:30ч.

01.07.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 02.07.2021г. от 17:30ч.

29.06.2021

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че

Във връзка с постъпило писмо на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, организира демонстрационно пробно гласуване по общини по следния график: 

 

Община Добрич: машина ще бъде поставена във фоайето на ДТ „Йордан Йовков” на 01.07.2021г. от 10:00ч. до 17:00ч., на 02.07.2021г. от 10:00ч. до 17:00ч.  и 03.07.2021г. от 10:00ч. до 17:00ч. 

Община Добричка: машина ще бъде поставена във фоайето на ДТ „Йордан Йовков” на 01.07.2021г. от 10:00ч. до 17:00ч., на 02.07.2021г. от 10:00ч. до 17:00ч. и 03.07.2021г. от 10:00ч. до 17:00ч. 

Община Балчик: машина ще бъде поставена   във фоайето на НЧ „В. Левски - 1959" в Белия град на 05.07.2021г. от 13:00 ч. до 15:00 ч., а от 15:30 ч. до 17:30 ч. - в НЧ „Паисий Хилендарски - 1870".

Община Тервел: машина ще бъде поставена във фоайето на   НЧ „Димитър Дончев - Доктора - 1893", 1 етаж в гр. Тервел на 04.072021 г. от 11:00ч. до 13:00ч. 

Община Каварна: машина ще бъде поставена във фоайето  на НЧ „Съгласие - 1890" в гр. Каварна  на 05.07.2021г. от 13:30ч. до 17:30ч.

Община Крушари: машина ще бъде поставена в сградата на Община Крушари на 05.072021г.  от 9:00 ч. до 13:00ч.

Община Генерал Тошево: машина ще бъде поставена във фоайето на сградата на Община Генерал Тошево на 06.07.2021г.  от 13:00ч. до 17:00ч.  

Община Шабла: машина ще бъде поставена във фоайето на Община Шабла на 05.07.2021г. от от 10:00ч. до 12:00ч.             

25.06.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия Добрич ще се проведе на 28.06.2021г. от 17:30ч.

 
25.06.2021

Осигуряване на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Община Добрич при провеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс Ви уведомявам за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това посочвам и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 • В ДГ № 9 „Пчеличка“ на ул. „Христо Смирненски” 5 – секция № 24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 – секция № 27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 – секция № 41
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 – секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 - секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 – секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 – секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавам най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина № 24, ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина № 7, жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

За всяка сграда с избирателни секции е осигурена и кабина с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]В деня на изборите - 11 юли 2021г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявяване, от общината се осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 05.07.2021г. до петък, 09.07.2021г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден 11 юли 2021г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет от градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

22.06.2021

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОСМИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Община

№ на избирателна секция

№ етаж/стая

Място на гласуване

Телефон за помощ за придвижване

Тервел

082700001

1-ви /първи/

Народно читалище „Димитър Дончев-Доктора-1893г.“ -  ул. “Хан Аспарух“ №36

 

05751/2546

 

Генерал Тошево

081200003

1-ви /първи/

ДГ „Пролет“ - ул. „Христо Ботев“ №18

 

05731/2020

081200005

1-ви /първи/

ЦПЛР-ученическо общежитие - ул. „Г. Раковски“ №14

 

 

Балчик

080300001

1-ви /първи/

Туристически информационен център „Мелницата“ - пл. „Капитан Георги Радков“ №1

 

0579/71055

 

0579/71071

080300009

1-ви /първи/

ДГ „Братя Мармареви“  - ул. „Асен Петков“ №15

080300014

1-ви /първи/

НЧ „Васил Левски“- ул. „Люлин“ №1

Шабла

082900002

082900003

1-ви /първи/

СУ „Асен Златаров“ с административен адрес гр. Шабла, ул. “Добруджа“ №2

05743/4588

Каварна

081700001

1-ви /първи/

ул. „Добротица“ №24

0570/82272

081700003

1-ви /първи/

ул. „Хаджи Димитър“ №46

081700006

1-ви /първи/

Ул. „25-Септември“ №6 „Б“

15.06.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 18.06.2021г. от 17:30ч.

 
15.06.2021

Съобщение

РИК Добрич уведомява всички представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]).

Прилагаме таблица-образец в EXCEL формат 

10.06.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 14.06.2021г. от 17:30ч.

10.06.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се извършва всеки календарен ден от 09.00 до 17.00ч., в сградата на Областна администрация - Добрич, находяща се на адрес:  гр. Добрич, ул. „Независимост” № 5, ет. 1

Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции се регистрират от РИК в срок до 10.07.2021 г. включително.

1. Регистрацията на застъпниците се извършва от Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), подадено до 17.00 ч. на 10.07.2021 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 41-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. 

Форма за регистриране на застъпници

2. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.

3. След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец (Приложение № 44-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК).

4. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

5. Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), подадено до 17.00 ч. на 10.07.2021 г.

6. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник

РИК издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

10.06.2021

Съобщение

Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящия Ви адрес не по-късно от 26 юни 2021 г. по образец (Приложение № 12-НС от изборните книжа). Информация как да подадете заявлението може да намерите от съответната общинска администрация съгласно адресната регистрация. На много места това е възможно по електронен път, факс и др.

ВАЖНО!!! Mоже да се подава и електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

09.06.2021

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
07.06.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 08.06.2021г. от 17:30ч.

04.06.2021

СЪОБЩЕНИЕ

В почивни дни РИК приема документи след позвъняване на дежурния в комисията:  Тел: 0882 916933

02.06.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 04.06.2021г. от 17:30ч.

28.05.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 31.05.2021г. от 17:30ч.

28.05.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ

1. Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 28.05.2021 г. - 09:00 ч. 

2. Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 08.06.2021 г. - 17:00 ч.

3. Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021г., се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете по т.1 и т.2 от настоящото решение. 

4. Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №64-НС) се прилагат:

     4.1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК (Приложение № 66-НС) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;

     4.2. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се по4.писват и/или се подават от упълномощено лице.

     4.3. Предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.

 

5. Към предложението (Приложение №65-НС) от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. се прилагат:

     5.1.Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ не по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. Избирателят вписва имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител, определен с Решение №32-НС от 18.05.2021 г. на ЦИК.

     5.2. Заявление – декларация (Приложение № 66-НС)по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 4 ИК (че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК.

     5.3. Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

27.05.2021

ТАБЛИЦА ОБРАЗЕЦ ЗА Предложение за състав на Секционни избирателни комисии /СИК/ в Общините за избори за народни представители на 11.07.2021г.

Изтеглете таблицата от ТУК!

25.05.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 28.05.2021г. от 17:30ч.

25.05.2021

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

1. Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 25.05.2021 г. - 09:00 ч.

2. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021г. е 31.05.2021 г. - 17:00 ч.

3. Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете по т.1 и т.2 от настоящото решение.

4. Към заявлението (Приложение №58-НС) се прилагат:

 • Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 • Декларация по образец (Приложение №60-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК
 • Банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;

БАНКОВА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ПО КОЯТО СЕ ВНАСЯТ ДЕПОЗИТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.129, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1
BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

7. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 31.05.2021 г.

22.05.2021

Съобщение

Първото заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 22.05.2021г. от 16:30ч.

22.05.2021

Съобщение

Следващо заседание на Районна избирателна комисия - Добрич, ще се проведе на 25.05.2021г. от 17:30ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 228-НС / 12.07.2021

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 11.07.2021г.

 • № 227-НС / 12.07.2021

  относно: ново преброяване на бюлетини на СИК №081200015

 • № 226-НС / 11.07.2021

  относно: приключване на изборния ден на 11 юли 2021г.

всички решения