Архив избори:
02.04.2023

избирателна активност

Област Бр. секции  7:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 11:00 ч. Избирателна активност в 16:00 ч. Избирателна активност в 20 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. % бр. глас. %
Добрич 130 130 0 80827 7 791 9,64% 20578 25,46% 26898 33,28%
Добричка 68 68 0 20731 1 915 9,24% 5211 25,14% 6770 32,66%
Балчик 38 38 0 17341 1 465 8,45% 4178 24,09% 5429 31,31%
Каварна 30 30 0 12442 1 335 10,73% 3015 24,23% 3744 30,09%
Шабла 16 16 0 3803 432 11,36% 1063 27,95% 1327 34,89%
Крушари 17 17 0 5034 417 8,28% 1197 23,78% 1544 30,67%
Тервел 32 32 0 19794 1 465 7,40% 3729 18,84% 4915 24,83%
Ген.Тошево 47 47 0 12518 1 086 8,68% 2854 22,80% 3681 29,41%
Общо 378 378 0 172490 15 906 9,22% 41825 24,25% 54308 31,48%
02.04.2023

Съобщение

РИК обявява край на изборния ден за народни представители в Осми изборен район Добрички за приключил в 20:28 часа на 02.04.2023г.

02.04.2023

Избирателна активност в 16:00 ч.

Област Бр. секции  7:00ч. Избиратели (по списък) Избирателна активност в 11:00 ч. Избирателна активност в 16:00 ч.
общо Инф. за бр. секции
открити неоткрити бр. глас. % бр. глас. %
Добрич 130 130 0 80827 7 791 9,64% 20578 25,46%
Добричка 68 68 0 20731 1 915 9,24% 5211 25,14%
Балчик 38 38 0 17341 1 465 8,45% 4178 24,09%
Каварна 30 30 0 12442 1 335 10,73% 3015 24,23%
Шабла 16 16 0 3803 432 11,36% 1063 27,95%
Крушари 17 17 0 5034 417 8,28% 1197 23,78%
Тервел 32 32 0 19794 1 465 7,40% 3729 18,84%
Ген.Тошево 47 47 0 12518 1 086 8,68% 2854 22,80%
Общо 378 378 0 172490 15 906 9,22% 41825 24,25%
01.04.2023

Съобщение

Уважаеми участници в изборите за народни представители на 2 април 2023г., информираме Ви, че от утре 2 април 2023 г. РИК Добрич  премества работната си дейност от сградата на областна администрация в спортна зала "Добротица", гр. Добрич.

31.03.2023

Съобщение

Обучително видео относно работа с машина за гласуване, предназначено за членове на секционни избирателни комисии (СИК)https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/edu

17.03.2023

Съобщение

 

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г.  „Сиела Норма“ АД, предлага възможност за обучение на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри:

Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 08 – Добрич      

Дата: 23.03.2023 г. (четвъртък)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:   

Meeting ID: 350 180 349 68
Passcode: RPkLro

 

Дата: 24.03.2023 г. (петък)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

Meeting ID: 360 556 495 127
Passcode: XVXNLj

Дата: 25.03.2023 г. (събота)

Час: 16:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

Meeting ID: 347 143 582 092
Passcode: mEXxwq

 

Дата: 25.03.2023 г. (събота)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

      Линк към обучителната он-лайн среща:

Meeting ID: 337 775 673 219
Passcode: eCkZUt

Дата: 26.03.2023 г. (неделя)

Час: 16:00 ч.

Времетраене: 40 мин. 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

Meeting ID: 333 832 684 412
Passcode: FmKhfN

 

Дата: 26.03.2023 г. (неделя)

Час: 18:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

Meeting ID: 333 832 684 412
Passcode: FmKhfN

 

Контактите на вашия обучител:

Димитър Допчев

Ел. поща: [email protected]

При нужда от съдействие, моля да се обърнете към следните администратори на обученията:

 

КОНТАКТИ АДМИНИСТРАТОРИ:

 

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

 

15.03.2023

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН – ДОБРИЧКИ

Дата

Община

Час

Членове РИК

26.03.2023г.

Добрич

11:00 – х/м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

28.03.2023г.

Добричка

11:00 – х/м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

27.03.2023г.

Балчик

14:00 – х/м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова,

27.03.2023г.

Каварна

13:00 – х/м

Петя Славова, Сюзан Рамис, Семра Назиф-Рюстем

27.03.2023г.

Шабла

10:30 - х/м

Петя Славова, Сюзан Рамис, Семра Назиф-Рюстем

25.03.2023г.

Тервел

11:00 – х/ м

Цонка Велкова, Петя Славова, Йорданка Йорданова

27.03.2023г.

Крушари

10:00 – х/м

Диана Далакманска

28.03.2023г.

Генерал Тошево

14:00 – х/м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

14.03.2023

СЕКЦИИ ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 АПРИЛ 2023 Г.


Община

№  избирателна секция

 

Място на гласуване

Телефон за помощ за придвижване

Тервел

082700001

Народно читалище „Димитър Дончев-Доктора-1893г.“ -  ул. “Хан Аспарух“ №36

05751/2546

Шабла

082900002

082900003

СУ „Асен Златаров“ с административен адрес гр. Шабла, ул. “Добруджа“ №2 – има изградена рампа

05743/4588

Балчик

080300001

080300002

Туристически информационен център „Мелницата“ - пл. „Капитан Георги Радков“ №1

0579/71055

0579/71071

 

Генерал Тошево

081200003

ДГ "Пролет" ул."Христо Ботев" №18 ет.1

 

05731 20 20

081200005

ЦПЛР-Ученическо общежитие ул."Г. Раковски" №14 ет.1

Крушари

 082000001

Народно читалище „Йордан Драгнев-1894г.“ село Крушари - ул. “Г. Димитров“ №27

05771 22 14

14.03.2023

Осигуряване на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от Изборния кодекс и на основание решение №1701-НС/23.02.2022г., изменено с реш.№1728-НС/02.03.2023г. на ЦИК Ви уведомявам за условията за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. Съгласно изискванията на Изборния кодекс в сградите, където има избирателни секции на втори етаж, са посочени секциите на първи етаж с най-малък брой избиратели по избирателен списък, но непосредствено след това посочвам и други подходящи секции предвид правото на хора с увреждания да гласуват в избрана от тях секция:

 • В ДГ №8 „Бодра смяна“ (бивша ДГ № 9 „Пчеличка“) в сградата на ул. „Христо Смирненски” 5 посочвам секция №24 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ДЯ № 5 (бивша ДЯ № 3) на ул. Екзарх Антим I“ № 1 посочвам секция №27 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в друга най-близка подходяща секция, например в Общински младежки център или в Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“)
 • В ОУ „Христо Смирненски” на ул. „Отец Паисий” 17 посочвам секция № 41
 • В ДГ № 12 „Щурче“ на ул. „Вардар” 67 посочвам секция № 57 (осигурява се временна рампа, а други подходящи секции са в СУ „Св. Кл. Охридски“)
 • В ОУ „Й. Йовков” на ул. „Ген. Г. Попов” 52 посочвам секция № 85 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходящи секции № 90 и № 91 в СУ „Димитър Талев“ на ул. „Ген. Г. Попов“ 16)
 • В ОУ „П. Волов” на ул. „Хр. Ботев” 48 посочвам секция № 92 (достъпът до секцията е затруднен от стъпала и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 в ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54)
 • В СУ „Л. Каравелов” в ж.к. „Балик” до бл. 24 посочвам секция № 109 (достъпът до секцията е затруднен и се препоръчва гласуване в подходяща секция № 118 - ДГ № 20 „Радост“ на ул. „Хр. Ботев“ 54 или в Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А).

 

Екипът за организационно-техническа подготовка на изборите ще подготви и предостави на секционните избирателни комисии (СИК) табели и знаци за обозначаване допълнителното предназначение на съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, съгласно изискванията.

Във връзка с чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно който хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция, съобщавам най-подходящите за гласуване на хора с увреждания места, а именно:

 • Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“
 • Детска ясла № 4, ул. „Л. Каравелов” 55А
 • СУ „П. Р. Славейков”, ул. „А. Кънчев” 2
 • Общински младежки център (Младежки дом), пл. „Стария орех” 1
 • СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „В. Търново” 2
 • ОУ „Хр. Смирненски“, ул. „Отец Паисий“ 17 (секции № 41 и № 42)
 • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, бул. „25 септември” 36
 • Детска ясла № 4 (бивша ДЯ № 2), ул. „Вардар“ 54 – временна рампа
 • Детска градина №12 (бивша Детска градина № 24), ул. „Дунав“ 16 – временна рампа
 • СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Русия“ 2
 • Детска градина № 12, ул. „Вардар“ 67 – временна рампа
 • Детска градина №25 (бивша Детска градина № 7), жк „Добротица“ 16 – временна рампа
 • ОУ „Хан Аспарух” в жк „Добротица”
 • Детска градина № 25, жк „Дружба“ 54 – временна рампа
 • Дирекция „Социално подпомагане”, бул. „Добруджа” 8А
 • ДГ № 18 „Дора Габе“ в жк „Дружба” до бл. 44
 • СУ „Д. Талев” по ул. „Ген. Г. Попов” 16 (удобен вход до секции № 90 и № 91)
 • ПГ по ветеринарна медицина, бул. „25 септември“ 98

За всяка сграда с избирателни секции е осигурен параван с удължител, съгласно изискванията за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат. Сградите, в които се помещават избирателните секции за Община град Добрич, са общо 42. При тях има достъпни места за паркиране на автомобили на хора с увреждания.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в деня на изборите, могат да подават заявки в общината на телефони 058/600-416 и 058/601-203, или на адрес: Община град Добрич, ул. „България” 12, град Добрич (до екипа за изборите), както и на е-адрес [email protected]В деня на изборите - 02 април 2023г.  заявки се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч.

При заявка, от общината се осигурява специализиран автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

            В седмицата преди изборния ден (от понеделник, 27.03.2023г. до петък 31.03.2023г.) от 8.00 до 17.00 ч. може да се направи предварителна заявка и в ПГ „Комерс” ООД за ползване в изборния ден- 02 април 2023г. на специализирания микробус за хора с увреждания – на цената на билет за градския транспорт. Телефонът за заявки е 058/601-400.

Приложение: Списък на избирателните секции с адреси, телефони и обозначение  на секциите, намиращи се на ІІ етаж, както и допълнителни бележки.

 

04.03.2023

Съобщение

РИК Добрич уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]).

 

Прилагаме таблица-образец в EXCEL формат 

 

02.03.2023

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители.
 2. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в страната или извън страната. В изборното помещение в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК не може да присъстват едновременно двама или повече представители на партия, коалиция или инициативен комитет.
 3. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.
 4. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица и се подпечатват с печата на партията (на коалицията – ако има такъв). Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.
 5. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители (Приложение № 1) – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.
 6. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 4 и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат в РИК в срок до 17:00 часа на 1 април 2023 г.
 7. След извършване на проверка районната избирателна комисия, приема решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на РИК, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
02.03.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Приемането на документите за регистрация на застъпници за кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. се извършва всеки календарен ден от 09:00 до 17:00ч., в сградата на Областна администрация - Добрич, находяща се на адрес:  гр. Добрич, ул. „Независимост” № 5, ет. 1

Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции се регистрират от РИК в срок до 01.04.2023 г. включително.

1. Регистрацията на застъпниците се извършва от Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №43-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), подадено до 17:00 ч. на 01.04.2023 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

2. Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение №45-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а. 

Форма за регистриране на застъпници

3. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.

4. Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

5. Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец (Приложение №44-НС от изборните книжа ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК), подадено до 17:00 ч. на 01.04.2023 г.

6. С решението си РИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник

7. РИК издава удостоверение на регистрираните застъпници и заместващи застъпници.

28.02.2023

Съобщение

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 67-НС).

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 18.03.2023 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 27.03.2023 г. (понеделник)

Заявленията се подават в:

Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: [email protected]

27.02.2023

Съобщение

РИК-Добрич напомня, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване в срок до 18.03.2023 г., чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/, без да се изисква електронен подпис.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
18.02.2023

ТАБЛИЦА ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪСТАВ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ В ОБЩИНИТЕ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 АПРИЛ 2023 Г.

14.02.2023

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 АПРИЛ 2023 Г.

Началният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02 април 2023г. е 17.02.2023г. - 09:30 ч.

Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 02 април 2023г. е 28.02.2023г. - 17:00 ч.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа 

Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №59-НС) се прилагат:

Към предложението (Приложение №60-НС) от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. се прилагат:

 • списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 62-НС).Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител (Приложение №1), определен с Решение №1593-НС от 06.02.2023 г.
 • заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС)

Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

14.02.2023

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 април 2023г. е 13.02.2023г. - 09:30 ч.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 02 април 2023г. е 20.02.2023г. - 17:00 ч.

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете

Към заявлението (Приложение №53-НС) се прилагат:

 • решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 • списък на членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и електронен носител;
 • нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 • декларация по образец (Приложение № 55-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
 • банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 от ИК в размер на 100 лв. по сметка на ЦИК, открита в Българска народна банка -

  БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

  BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

 • удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;
 • имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Осми изборен район - Добрички, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 20.02.2023г.

13.02.2023

Съобщение

Съгласно решение № 09-НС/11.02.2023г. на РИК 08 Добрич, е одобрила 2 (двама) специалист – експерти към РИК и 4 (четирима) специалист - технически сътрудници към РИК за подпомагане дейността на РИК - Добрич при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

В тази връзка, моля желаещите за описаните по-горе длъжности, да подадат документи в РИК - Добрич на адрес в гр. Добрич, ул.  „Независимост“ № 5 - сградата на Областна администрация, в срок до 17.00 часа на 20.02.2023г.

За длъжността специалист – експерт 

Функции: поддържане електронните регистри и интернет страницата на РИК Добрич, обявяване на протоколи, решения и съобщения и всички останали документи в интернет страницата на РИК Добрич, извършва електронна обработка на данните, свързани с изготвяне на удостоверения за, регистрирани кандидати за народни представители, за назначаване членове на СИК, регистриране на застъпници и изпълнява и други задачи, поставени от РИК.

Възнаграждение 1200 лева. месечно

 

За длъжността специалист - технически сътрудник

Функции: Водят и изписват протоколите от заседанията на РИК, изготвят приетите решения от комисията, проследяват електронна входящата и изходящата кореспонденция и информират дежурния член на РИК, изпълняват и други задачи, поставени от РИК.

Възнанаграждение 780 лева месечно

За информация: Телефон: 058 655432, 0888 125127 от 09.00 до 17.00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения