Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 101-НС
Добрич, 23.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №250-НС от 23.03.2023г., подписано и депозирано от Константина Венциславова Петрова - упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“  за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №47-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:

 

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

080300002

член

Стелияна Костадинова Иванова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300008

зам.- председател

Анелия Стоянова Атанасова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300010

секретар

Мария Елена Димитрова Василева

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300011

председател

Петя Петрова Манолова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300012

председател

Желка Стелиянова Симеонова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300013

член

Евдокия Тодорова Попова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300014

председател

Ивелина Желязкова Симеонова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300015

член

Ивелина Валентинова Димова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300016

член

Мария Петрова Манолова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300017

член

Величка Кирилова Чалъкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300018

член

Красимир Маринов Тодоров

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300019

член

Веселин Мирославов Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300020

член

Едис Джансеров Бурханединов

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300021

зам.- председател

Златина Михайлова Христова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300022

зам.- председател

Дилян Георгиев Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300023

член

Васил Димитров Василев

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300024

член

Петя Христова Цветкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300025

секретар

Мариела Сашева Банкова-Петкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300026

член

 Николай Петров Транулов

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300030

секретар

Галина Иванова Колева- Шилер

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300036

председател

Валя Василева Митева

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300038

член

Събка Маринова Маринова

ВЪЗРАЖДАНЕ

       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

080300002

член

Ивелина Желязкова Симеонова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300008

зам.- председател

Петя Петрова Манолова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300010

секретар

Стелияна Костадинова Иванова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300011

председател

Милена Начева Йорданова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300012

председател

Севгинар Юсеин Алиева

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300013

член

Анелия Стоянова Атанасова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300014

председател

Евдокия Тодорова Попова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300015

член

Желка Стелиянова Симеонова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300016

член

Игнат Георгиев Игнатов

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300017

член

Мария Петрова Манолова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300018

член

Величка Кирилова Чалъкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300019

член

Красимир Маринов Тодоров

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300020

член

Веселин Мирославов Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300021

зам.- председател

Дилян Георгиев Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300022

зам.- председател

Димитричка Николова Ганчева

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300023

член

Златина Михайлова Христова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300024

член

Тодорка Георгиева Радева

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300025

секретар

Мария Елена Димитрова Василева

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300026

член

Гергана Томова Стоянова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300030

секретар

Румяна Василева Стоянова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300036

председател

Христина Кръстева Сивкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

080300038

член

Васил Димитров Василев

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 23.03.2023 в 18:09 часа

Свързани решения:

47-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения