Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 107-НС
Добрич, 23.03.2023

ОТНОСНО: упълномощаване на членове на РИК - Добрич за приемане на изборни книжа и ролки специализирана хартия за машинно гласуване за Осми изборен район - Добрички, при произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 13  от Изборния кодекс, във връзка с т.14 и т. 15 от Решение № 1644-НС от 13.02.2023г. на ЦИК и Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм., бр. 70 от 2022 г., както и  писмо с изх. № НС-15-52 от 27.02.2023г. на ЦИК, с наш вх. №88-НС/27.02.23г. Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички упълномощава,
 • Цонка Георгиева Велкова
 • Руслава Ганчева Гаврилова

със следните права:

а/ да представляват комисията при приемане на отпечатаните изборни книжа и ролки специализирана хартия за машинно гласуване за Осми изборен район – Добрички от „Печатница на БНБ“ АД или от друга специализирана печатница под контрола на Министерството на финансите;

б/ да подпишат приемо-предавателни протоколи за приемане, респективно предаване на бюлетините.

 1. Членовете на РИК-Добрич по т.1 от настоящото решение, съвместно с упълномощените представители на Областна администрация град Добрич, да присъстват при предаване и приемане на отпечатаните изборни книжа и ролки специализирана хартия за машинно гласуване за Осми изборен район – Добрички за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 02.04.2023 г., да подпишат съставените за целта протоколи от името на РИК-Добрич. 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 23.03.2023 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения