Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС
Добрич, 24.03.2023

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич е постъпило заявление със списък на упълномощени представители с вх. №254-НС/23.03.2023г. от Мая Димитрова - упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за упълномощени представители, с която се установи, че от подадените 118 /сто и осемнадесет/ броя за 117 /сто и седемнадесет/ броя не са налице несъответствия.

 Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 

 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич  117 /сто и седемнадесет/ броя упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

Име, Презиме, Фамилия

№ и дата на пълномощното

1.

Мирослав Тодоров Петков

1/24.03.2023 г.

2.

Мария Стоянова Христова

2/24.03.2023 г.

3.

Екатерина Добрева Маринова

3/24.03.2023 г.

4.

Денка Иванова Костадинова

4/24.03.2023 г.

5.

Атанаска Иванова Димитрова

5/24.03.2023 г.

6.

Димитър Василев Георгиев

6/24.03.2023 г.

7.

Катя Петрова Димитрова

7/24.03.2023 г.

8.

Диляна Спасова Марева

8/24.03.2023 г.

9.

Теодор Георгиев Колев

9/24.03.2023 г.

10.

Красимира Филипова Хаджиева

10/24.03.2023 г.

11.

Атанас Георгиев Йовев

11/24.03.2023 г.

12.

Марин Атанасов Милев

12/24.03.2023 г.

13.

Николина Божидарова Милева

13/24.03.2023 г.

14.

Райна Георгиева Марева

14/24.03.2023 г.

15.

Стоянка Костадинова Славова

15/24.03.2023 г.

16.

Вярка Стоянова Горанова

16/24.03.2023 г.

17.

Станислава Тодорова Тронкова

17/24.03.2023 г.

18.

Марияна Михайлова Илиева

18/24.03.2023 г.

19.

Руслан Русланов Михайлов

19/24.03.2023 г.

20.

Йордан Колев Димитров

20/24.03.2023 г.

21.

Диана Иванова Райнова

21/24.03.2023 г.

22.

Иван Янков Иванов

22/24.03.2023 г.

23.

Димитър Иванов Илиев

23/24.03.2023 г.

24.

Донка Господинова Генчева

24/24.03.2023 г.

25.

Стефка Панайотова Караянева-Задгорска

25/24.03.2023 г.

26.

Цветанка Косева Ганчева

26/24.03.2023 г.

27.

Енчо Маринов Иванов

27/24.03.2023 г.

28.

Йовка Малчева Иванова

28/24.03.2023 г.

29.

Надка Иванова Стоянова

29/24.03.2023 г.

30.

Румяна Христова Ганчева

30/24.03.2023 г.

31.

Елена Малчева Ангелова

31/24.03.2023 г.

32.

Галин Василев Ганчев

32/24.03.2023 г.

33.

Илиян Николов Георгиев

33/24.03.2023 г.

34.

Димитричка Ганчева Иванова

34/24.03.2023 г.

35.

Милица Маринова Пеева

35/24.03.2023 г.

36.

Димка Атанасова Донкова

36/24.03.2023 г.

37.

Донка Петрова Велева

37/24.03.2023 г.

38.

Коска Илиева Янкова

38/24.03.2023 г.

39.

Димитричка Георгиева Желязкова

39/24.03.2023 г.

40.

София Петрова Иванова

40/24.03.2023 г.

41.

Павлинка Атанасова Стоянова

41/24.03.2023 г.

42.

Тодорка Пенева Иванова

42/24.03.2023 г.

43.

Димка Красимирова Христова

43/24.03.2023 г.

44.

Стоян Господинов Събев

44/24.03.2023 г.

45.

Ирина Димова Петрова

45/24.03.2023 г.

46.

Стефка Върбанова Димитрова

46/24.03.2023 г.

47.

Кейси Владиславова Славчева

47/24.03.2023 г.

48.

Керанка Георгиева Костадинова

48/24.03.2023 г.

49.

Йордан Георгиев Господинов

49/24.03.2023 г.

50.

Върбина Стефанова Господинова

50/24.03.2023 г.

51.

Радка Стоянова Недялкова

51/24.03.2023 г.

52.

Красимир Колев Колев

52/24.03.2023 г.

53.

Иванка Димова Костадинова

53/24.03.2023 г.

54.

Радка Христова Георгиева

54/24.03.2023 г.

55.

Димка Стефанова Тодорова

55/24.03.2023 г.

56.

Галин Златев Митков

56/24.03.2023 г.

57.

Илияна Атанасова Станева

57/24.03.2023 г.

58.

Татяна Радева Стоилова

58/24.03.2023 г.

59.

Пламен Митев Колев

59/24.03.2023 г.

60.

Донка Георгиева Петрова

60/24.03.2023 г.

61.

Жельо Димчев Димов

61/24.03.2023 г.

62.

Кольо Иванов Георгиев

62/24.03.2023 г.

63.

Цеца Василева Симеонова

63/24.03.2023 г.

64.

Ивелина Нейчева Ганева

64/24.03.2023 г.

65.

Моньо Колев Монев

65/24.03.2023 г.

66.

Веселин Монев Колев

66/24.03.2023 г.

67.

Анка Желева Митева

67/24.03.2023 г.

68.

Илия Петков Ганчев

68/24.03.2023 г.

69.

Пламен Михайлов Пейчев

69/24.03.2023 г.

70.

Васил Николаев Василев

70/24.03.2023 г.

71.

Анна Александрова Левунлиева

71/24.03.2023 г.

72.

Николай Стоянов Костадинов

72/24.03.2023 г.

73.

Иван Юриев Иванов

74/24.03.2023 г.

74.

Галина Христова Михайлова

75/24.03.2023 г.

75.

Красимир Костов Йорданов

76/24.03.2023 г.

76.

Станка Петрова Ташкова

77/24.03.2023 г.

77.

Гинка Георгиева Николова

78/24.03.2023 г.

78.

Вяра Денева Великова

79/24.03.2023 г.

79.

Тихомир Русков Вичев

80/24.03.2023 г.

80.

Георги Стоянов Иванов

81/24.03.2023 г.

81.

Анка Желева Иванова

82/24.03.2023 г.

82.

Мария Илиева Димитрова

83/24.03.2023 г.

83.

Павлинка Василева Стоянова

84/24.03.2023 г.

84.

Йонка Стоянова Митева

85/24.03.2023 г.

85.

Диян Желязков Димитров

86/24.03.2023 г.

86.

Пенка Стелиянова Катранджиева

87/24.03.2023 г.

87.

Маринка Дончева Стоянова

88/24.03.2023 г.

88.

Михаил Златев Михайлов

89/24.03.2023 г.

89.

Стоянка Ганчева Христова

90/24.03.2023 г.

90.

Живко Василев Димов

91/24.03.2023 г.

91.

Димитричка Василева Георгиева

92/24.03.2023 г.

92.

Радка Михаилова Георгиева

93/24.03.2023 г.

93.

Драгомир Илиев Драганов

94/24.03.2023 г.

94.

Георги Илиев Драганов

95/24.03.2023 г.

95.

Пенка Димитрова Вълчева

96/24.03.2023 г.

96.

Жулиета Кръстева Христова

97/24.03.2023 г.

97.

Михо Куртев Иванов

98/24.03.2023 г.

98.

Елена Колева Атанасова

99/24.03.2023 г.

99.

Женя Стоянова Иванова

100/24.03.2023 г.

100.

Светлана Иванова Йорданова

101/24.03.2023 г.

101.

Йордан Русев Йорданов

102/24.03.2023 г.

102.

Николина Господинова Иванова

103/24.03.2023 г.

103.

Марияна Хинева Костадинова

104/24.03.2023 г.

104.

Еленка Георгиева Леонова

105/24.03.2023 г.

105.

Станка Петрова Русева

106/24.03.2023 г.

106.

Даниела Димитрова Люцканова

107/24.03.2023 г.

107.

Николай Костадинов Минков

108/24.03.2023 г.

108.

Елеонора Димитрова Нейчева

109/24.03.2023 г.

109.

Милена Димитрова Иванова

110/24.03.2023 г.

110.

Елена Стефанова Авджиева - Йовева

111/24.03.2023 г.

111.

Петя Стоянова Иванова

112/24.03.2023 г.

112.

Наталия Колева Енчева

113/24.03.2023 г.

113.

Валентина Георгиева Йовчева

114/24.03.2023 г.

114.

Слави Руменов Михов

115/24.03.2023 г.

115.

Лиляна Ивова Михова

116/24.03.2023 г.

116.

Стойка Стоянова Огнянова

117/24.03.2023 г.

117.

Недялка Стоилова Георгиева

118/24.03.2023 г.

 

 1. ОТКАЗВА да публикува на интернет страницата на РИК – Добрич, 1 /един/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1.

Донка Иванова Йорданова

Лицето е регистрирано като член на СИК 082800036

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 24.03.2023 в 18:43 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения