Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 109-НС
Добрич, 24.03.2023

ОТНОСНО: маркиране на 10 /десет/ броя печати на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

На основание чл. 72, ал. 1 от ИК, Решение №1596-НС/07.02.2023г. на ЦИК, съгласно писмо на ЦИК с Изх. № НС15-172/20.03.2023г., заведено във входящия регистър на РИК – Добрич под № 207/20.03.2023г. и приемо-предавателен протокол от Областна администрация с вх. №243-НС/22.03.2023г. заведен в РИК Добрич, Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички 

 

РЕШИ:

 1. Определя Бранимир Димитров Вълчанов заедно с Председателя на комисията Цонка Велкова да извършат маркиране на печатите по уникален начин, за което да се състави отделен протокол, съдържащ най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати.

 

На днешното заседание лицата от т.1 маркираха 10 /десет/ печата, за което се състави протокол, съдържащ по три отпечатъка от всеки.

 

 1. Протоколът се подписа от присъстващите членове на РИК Добрич и е неразделна част от настоящото Решение.

 

   Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 24.03.2023 в 18:44 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения