Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС
Добрич, 24.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Крушари

В РИК – Добрич са постъпили предложения с вх. №268-НС от 24.03.2023г., подписано и депозирано от Мария Илиева Калчева - упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №51-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000002

член

Калинка Влайкова Пенева

ДБО

082000003

член

Христина Тодорова Алексиева

ДБО

082000004

член

Иван Любенов Гроздев

ДБО

082000007

член

Кирил Руменов Николов

ДБО

082000009

секретар

Петър Василев Петров

ДБО

082000010

председател

Николай Панайотов Николов

ДБО

082000013

член

Славка Ранкова Енчева

ДБО

082000015

член

Владка Панайотова Стаматова

ДБО

082000016

член

Даниела Петрова Желева

ДБО

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000002

член

Николай Панайотов Николов

ДБО

082000003

член

Христо Колев Тодоров

ДБО

082000004

член

Петър Василев Петров

ДБО

082000007

член

Тодорка Генчева Петрова

ДБО

082000009

секретар

Славка Ранкова Енчева

ДБО

082000010

председател

Иван Красимиров Иванов

ДБО

082000013

член

Калинка Георгиева Тодорова

ДБО

082000015

член

Тони Красимиров Иванов

ДБО

082000016

член

Христо Ивайлов Колев

ДБО

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 24.03.2023 в 18:46 часа

Свързани решения:

51-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения