Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 116-НС
Добрич, 25.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Генерал Тошево

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №286-НС от 25.03.2023г., подписано и депозирано от Павлина Кирилова Георгиева - упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за промяна в състава на СИК в Община Генерал Тошево.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №46-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Генерал Тошево, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081200003

секретар

Теодор Димитров Борисов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200003

член

Мартина Илиева Желязкова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200004

член

Димитрина Кирилова Тодорова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200005

член

Пламен Стойков Петков

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200007

член

Яна Живкова Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200009

председател

Дарина Бонева Лефтерова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200012

председател

Драгомир Николов Христов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200014

секретар

Денислав Дамянов Каров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200016

председател

Петър Василев Петров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200019

секретар

Йовка Иванова Липчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200024

председател

Радка Димитрова Стойчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200025

член

Ганчо Стефанов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200028

секретар

Васвие Сали Шабан

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200030

председател

Жеко Иванов Жеков

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200032

член

Виолета Ангелова Радева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200037

председател

Борис Тодоров Лефтеров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200041

председател

Михаела Тошкова Радкова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200044

секретар

Силвия Йорданова Стоянова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200045

председател

Митка Ганчева Колева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200047

секретар

Тодор Янков Лефтеров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081200003

секретар

Кристофър Петров Петров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200003

член

Димитрина Кирилова Тодорова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200004

член

Соня Петрова Стоянова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200005

член

Яна Живкова Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200007

член

Нина Колева Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200009

председател

Ганчо Стефанов Власев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200012

председател

Яница Живкова Стоянова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200014

секретар

Живко Христов Христов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200016

председател

Славена Атанасова Петрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200019

секретар

Живко Тончев Маринов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200024

председател

Иванка Рачева Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200025

член

Радка Димитрова Стойчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200028

секретар

Ценка Ганчева Маринова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200030

председател

Ирен Красимирова Илиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200032

член

Велико Николов Енчев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200037

председател

Анна Димитрова Христова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200041

председател

Полина Красимирова Илиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200044

секретар

Тодор Симеонов Тодоров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200045

председател

Елена Стоянова Атанасова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081200047

секретар

Златина Николаева Няголова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 25.03.2023 в 17:40 часа

Свързани решения:

46-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения