Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 117-НС
Добрич, 25.03.2023

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК - Добрич са постъпили заявления със списък на упълномощени представители с вх. №288-НС/25.03.2023г. и №290-НС/25.03.2023г. от Мая Димитрова - упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за упълномощени представители, с която се установи, че от подадените 29 /двадесет и девет броя/ броя за 27 /двадесет и седем/ броя не са налице несъответствия.

 Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

            ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич  27 /двадесет и седем/  броя упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

Име, Презиме, Фамилия

№ и дата на пълномощното

1.

Димитър Георгиев Атанасов

119/24.03.2023 г.

2.

Еленка Костадинова Георгиева

120/24.03.2023 г.

3.

Вълчо Стойчев Балчев

121/24.03.2023 г.

4.

Венелина Георгиева Стоянова

123/24.03.2023 г.

5.

Зоя Димитрова Хлебарова

124/24.03.2023 г.

6.

Стойка Иванова Янъкова

125/24.03.2023 г.

7.

Георги Миленов Георгиев

126/24.03.2023 г.

8.

Пламен Стоянов Петров

127/24.03.2023 г.

9.

Радомир Стефанов Арахангелов

128/24.03.2023 г.

10.

Желка Русева Керанова-Вълчева

129/24.03.2023 г.

11.

Деян Христов Дяков

130/24.03.2023 г.

12.

Веселина Димитрова Пенчева

228/24.03.2023 г.

13.

Джулия Ивайлова Иванова

229/24.03.2023 г.

14.

Сийка Божанова Рацъ

230/24.03.2023 г.

15.

Орлин Захариев Захариев

231/24.03.2023 г.

16.

Димка Тодорова Димитрова

232/24.03.2023 г.

17.

Стоян Димитров Стоянов

233/24.03.2023 г.

18.

Емил Иванов Стоев

234/24.03.2023 г.

19.

Петър Златев Петров

235/24.03.2023 г.

20.

Николинка Пенчева Георгиева

236/24.03.2023 г.

21.

Петьо Димитров Пеев

237/24.03.2023 г.

22.

Рената Костова Иванова

238/24.03.2023 г.

23.

Елена  Милкова Ганчева

239/24.03.2023 г.

24.

Йордан Петров Йорданов

240/24.03.2023 г.

25.

Недялко Николов Минчев

241/24.03.2023 г.

26.

Величко Любомиров Макаков

242/24.03.2023 г.

27.

Васил Петров Илиев

243/24.03.2023 г.

 

  1. ОТКАЗВА да публикува на интернет страницата на РИК – Добрич, 2 /двама/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1.

Станка Дичева Бонева

Лицето е регистрирано като член на СИК 082800046

2.

Магдалена Дончева Иванова

Лицето е регистрирано като член на СИК 082800010

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 25.03.2023 в 17:40 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения