Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 125-НС
Добрич, 26.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №299-НС от 26.03.2023г., подписано и депозирано от Константина Венциславова Петрова - упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №50-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081500002

член

Ивайло Илианов Николов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500013

член

Емилия Кръстева Манева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500051

зам.-председател

Валентина Георгиева Коева

ВЪЗРАЖДАНЕ

       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081500002

член

Живка Николова Желязкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500013

член

Красимир Димитров Калчев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500051

зам.-председател

Лъчезар Йорданов Славов

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 26.03.2023 в 17:20 часа

Свързани решения:

50-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения