Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 126-НС
Добрич, 26.03.2023

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич са  постъпили заявления за регистрация на застъпници с вх. №300-НС/26.03.2023г от Сибел Сейфи Осман упълномощен ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

 

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №43-НС, заведени под №1, в 15:00 часа на 26.03.2023г., в регистъра за застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №45-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК.

 

Извършена е проверка на данните на 63 /шестдесет и трима/ кандидати за застъпници, с която се установи, че  не са налице несъответствия.

 

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА63 /шестдесет и трима/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа за народни представители, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите на 02 април 2023г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

 

Собствено, бащино и фамилно име

1.

Нуртен Куртнеби Мустафа

2.

Юлияна Минчева Тодорова

3.

Азизе Мехмед Ахмед

4.

Семра Нежмедин Кяшиф

5.

Суна Нермин Якубова

6.

Енгин Али Раимов

7.

Аксун Енгин Али

8.

Виждан Акиф Али

9.

Мехмед Ахмедов Османов

10.

Валентина Михайлова Османова

11.

Нериман Абилова Реджеб

12.

Аксен Шюкрю Решад

13.

Донихан Ридван Адил

14.

Недрет Исмаил Асанова

15.

Кадрие Ниази Ибрям

16.

Уриян Вийсел Адем

17.

Сема Исуфова Мустафова

18.

Мария Георгиева Донева

19.

Нийран Осман Адем

20.

Аслихан Джемадин Салиева

21.

Тамер Ердуванов Мустафов

22.

Васвие Фаредин Садула

23.

Рафие Осман Мехмед

24.

Ефраим Осман Ибрям

25.

Гюлсечер Реджеб Сюлейман

26.

Мано Михайлов Манов

27.

Фари Шефки Дервиш

28.

Стоян Димитров Стоянов

29.

Радка Руменова Великова

30.

Тезджан Ислямова Мехмедова

31.

Анъмсер Хюсеинова  Алиева

32.

Мелиха Кемал Исмаилова

33.

Сермин Хюсеин Али

34.

Екрем Акиф Ариф

35.

Исмаил Сюлейманов Исмаилов

36.

Нуршан Хака Ариф

37.

Гюлсерян Шефкедова Сюлейман

38.

Милена Руменова Великова

39.

Гюлвер Неази Нуриева

40.

Исмет Себайдин Салим

41.

Снежа Живкова Салим

42.

Шенгюл Садула Ахмед

43.

Себат Неджми Ахмед

44.

Милят Ариф Юсеин

45.

Метин Исмаил Сюлейман

46.

Марияна Димитрова Сюлейман

47.

Иван Тодоров Димитров

48.

Ахмед Ризаев Нуриев

49.

Ширин Неази Касаб

50.

Ердем Бейрут Касаб

51.

Айлин  Бейтула Ибрям

52.

Елис Мехмедова Бейтула

53.

Алкан Айдън Ахмед

54.

Илияна Василева Джамбазова

55.

Златко Иванов Станков

56.

Джем Левент Исмет

57.

Мехрибан Исмет Сюлейман

58.

Йордан Колев Дакушев

59.

Фаик Мустафов Реджебов

60.

Мустафа Себайдин Мустафа

61.

Метин Енверов Ибрямов

62.

Бейджан Хасан Хюсеин

63.

Мизан Хамит Садул

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните на 63 /шестдесет и трима/ застъпници, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 26.03.2023 в 17:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения