Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 129-НС
Добрич, 27.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №305-НС от 27.03.2023г., подписано и депозирано от Кина Драгнева - упълномощен представител на КП „ГЕРБ - СДС“  и вх. №321-НС от 27.03.2023г., подписано и депозирано от  Павлина Кирилова Георгиева- упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №47-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ГЕРБ – СДС“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

080300001

член

Дарин Стефанов Гайдарджиев

ГЕРБ - СДС

080300003

секретар

Красимира Димитрова Янакиева

ГЕРБ - СДС

080300004

секретар

Камелия Янкова Илиева

ГЕРБ - СДС

080300004

член

Николай Енчев Стефанов

ГЕРБ - СДС

080300005

председател

Огюн Реджебов Тахиров

ГЕРБ - СДС

080300005

член

Руско Янчев Русев

ГЕРБ - СДС

080300006

секретар

Мариана Георгиева Иванова

ГЕРБ - СДС

080300006

член

Керанка Василева Петкова

ГЕРБ - СДС

080300007

зам.-председател

Красимира Баева Димитрова

ГЕРБ - СДС

080300007

член

Анна Бончева Димитрова

ГЕРБ - СДС

080300008

член

Лилия Димитрова Станева

ГЕРБ - СДС

080300009

член

Кристина Стоянова Славчева

ГЕРБ - СДС

080300010

зам.-председател

Веселина Марева Василева

ГЕРБ - СДС

080300011

секретар

Петьо Георгиев Иванов

ГЕРБ - СДС

080300012

член

Марийка Кирилова Илиева

ГЕРБ - СДС

080300013

председател

Валентина Стоянова Стефанова

ГЕРБ - СДС

080300013

член

Елка Георгиева Тодорова

ГЕРБ - СДС

080300014

зам.-председател

Недка Георгиева Тодорова

ГЕРБ - СДС

080300014

член

Стефан Иванов Стефанов

ГЕРБ - СДС

080300019

секретар

Десислава Радева Тодорова

ГЕРБ - СДС

080300020

секретар

Иванка Дойчева  Георгиева

ГЕРБ - СДС

080300021

председател

Марин Енчев Маринов

ГЕРБ - СДС

080300023

секретар

Мирослава  Иванова Славова

ГЕРБ - СДС

080300025

член

Галин Събев Ганчев

ГЕРБ - СДС

080300026

зам.-председател

Жанета Георгиева Димова

ГЕРБ - СДС

080300029

член

Светла Дойчева Маринова

ГЕРБ - СДС

080300032

зам.-председател

Анка Йорданова Сълева

ГЕРБ - СДС

080300032

член

Недю Йорданов Василев

ГЕРБ - СДС

080300033

секретар

Марина Илиева Ветренска

ГЕРБ - СДС

080300034

секретар

Невяна Петрова Димитрова

ГЕРБ - СДС

080300037

председател

Нена  Стойкова Андреева

ГЕРБ - СДС

080300038

председател

Татяна Димитрова Енчева

ГЕРБ - СДС

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

080300001

член

Александър Ценков Здравков

ГЕРБ - СДС

080300003

секретар

Айхан Бейсим |Апти

ГЕРБ - СДС

080300004

секретар

Огюн Реджебов Тахиров

ГЕРБ - СДС

080300004

член

Елка Георгиева Тодорова

ГЕРБ - СДС

080300005

председател

Миглена Александрова Николова

ГЕРБ - СДС

080300005

член

Красимира Димитрова Янакиева

ГЕРБ - СДС

080300006

секретар

Красимира Баева Димитрова

ГЕРБ - СДС

080300006

член

Маринка Великова Стефанова

ГЕРБ - СДС

080300007

зам.-председател

Виктор Георгиев Колев

ГЕРБ - СДС

080300007

член

Славена Костова Стефанова

ГЕРБ - СДС

080300008

член

Нела Славова Хаджиева

ГЕРБ - СДС

080300009

член

Веселина Марева Василева

ГЕРБ - СДС

080300010

зам.-председател

Камелия Янкова Илиева

ГЕРБ - СДС

080300011

секретар

Мая Григорова Иванова

ГЕРБ - СДС

080300012

член

Петя Николаева Петрова

ГЕРБ - СДС

080300013

председател

Красимир Иванов Кирчев

ГЕРБ - СДС

080300013

член

Красимира Георгиева Жекова

ГЕРБ - СДС

080300014

зам.-председател

Невяна Петрова Андреева

ГЕРБ - СДС

080300014

член

Недка Георгиева Тодорова

ГЕРБ - СДС

080300019

секретар

Женя Георгиева Петрова

ГЕРБ - СДС

080300020

секретар

Светлана Георгиева Костадинова

ГЕРБ - СДС

080300021

председател

Галин Събев Ганчев

ГЕРБ - СДС

080300023

секретар

Светла Дойчева Маринова

ГЕРБ - СДС

080300025

член

Тодор Милчев Благоев

ГЕРБ - СДС

080300026

зам.-председател

Ивелина Колева Петрова

ГЕРБ - СДС

080300029

член

Красимир Василев Сребков

ГЕРБ - СДС

080300032

зам.-председател

Росена Атанасова Дамянова

ГЕРБ - СДС

080300032

член

Анка Йорданова Сълева

ГЕРБ - СДС

080300033

секретар

Гергана Валентинова Димитрова

ГЕРБ - СДС

080300034

секретар

Дарин Стефанов Гайдарджиев

ГЕРБ - СДС

080300037

председател

Мартин Георгиев Беров

ГЕРБ - СДС

080300038

председател

Георги Христов  Христов

ГЕРБ - СДС

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300008

член

Димитър Крумов Карлуков

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

080300013

член

Радостина Енчева Енчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

080300026

секретар

Христо Галинов Георгиев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300008

член

Радостина Енчева Енчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

080300013

член

Димитър Крумов Карлуков

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

080300026

секретар

Ирена Иванова Петкова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Зам. председател: Петя Кирова Славова

* Публикувано на 27.03.2023 в 17:57 часа

Свързани решения:

47-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения