Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 138-НС
Добрич, 28.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №328-НС от 28.03.2023г., подписано и депозирано от  Павлина Кирилова Георгиева- упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №47-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300012

секретар

Стояна Йорданова Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ

ПРОМЯНАТА

080300021

секретар

Силвия Великова Костадинова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ

ПРОМЯНАТА

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300012

секретар

Силвия Великова Костадинова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ

ПРОМЯНАТА

080300021

секретар

Лилия Димитрова Станева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ

ПРОМЯНАТА

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 28.03.2023 в 17:55 часа

Свързани решения:

47-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения