Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 139-НС
Добрич, 28.03.2023

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК - Добрич е постъпило заявление със списък на упълномощени представители с вх. №329-НС/28.03.2023г. от Мая Димитрова - упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Извършена е проверка на данните на 2 /двама/ кандидати за упълномощени представители, с която се установи, че не са налице несъответствия.

 Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич  2 /два/ броя упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

Име, Презиме, Фамилия

№ и дата на пълномощното

1.

Златка Лазарова Радева

 

73/28.03.2023 г.

2.

Десислава Донкова Великова

 

122/28.03.2023 г.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 28.03.2023 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения