Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 151-НС
Добрич, 29.03.2023

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК - Добрич са постъпили заявления със списък на упълномощени представители с вх. №349-НС/29.03.2023г. и вх. №350-НС/29.03.2023г. и №372-НС/29.03.2023г. от Мая Димитрова - упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Извършена е проверка на данните на 128 /сто двадесет и  осем/ кандидати за упълномощени представители, с която се установи, че не са налице несъответствия.

 Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич  128 /сто двадесет и осем/ броя упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

Име, Презиме, Фамилия

№ и дата на пълномощното

1.

Весела Димитрова Драганова

45-А/28.03.2023 г.

2.

Илиян Ангелов Нейков

161/28.03.2023 г.

3.

Анастасия Калчева Иванова

162/28.03.2023 г.

4.

Марин Янков Костадинов

163 /28.03.2023 г.

5.

Атанас Петров Атанасов

164 /28.03.2023 г.

6.

Дияна Стоянова Ангелова

165 /28.03.2023 г.

7.

Валентин Николов Върбанов

166 /28.03.2023 г.

8.

Дияна Лазарова Денчева

167 /28.03.2023 г.

9.

Вълчо Желязков Вълчев

168 /28.03.2023 г.

10

Донка Жечева Ковачева

169 /28.03.2023 г.

11.

Георги Владов Стоичков

170 /28.03.2023 г.

12.

Христо Андонов Ангелов

171 /28.03.2023 г.

13.

Митко Колев Стамов

172 /28.03.2023 г.

14.

Иван Пенков Иванов

173 /28.03.2023 г.

15.

Димитър Николов Димитров

174 /28.03.2023 г.

16.

Йордан Стоилов Пенчев

175 /28.03.2023 г.

17.

Атанас Вълев Златев

176 /28.03.2023 г.

18.

Доньо Тодоров Марков

177 /28.03.2023 г.

19.

Елена Маринова Митева

178 /28.03.2023 г.

20.

Желка Русева Банкова

179 /28.03.2023 г.

21.

Живко Димов Василев

180 /28.03.2023 г.

22.

Илия Мирев Илиев

181 /28.03.2023 г.

23.

Исмет Кадир Мустафа

182 /28.03.2023 г.

24.

Керан Коев Николов

183 /28.03.2023 г.

25.

Кирил Борисов Комитов

184 /28.03.2023 г.

26.

Стефан Колев Стефанов

185 /28.03.2023 г.

27.

Иванка Георгиева Атанасова

186 /28.03.2023 г.

28.

Лидия Цветанова Демирева

187 /28.03.2023 г.

29.

Веселина Ганчева Василева

188 /28.03.2023 г.

30.

Мартин Симов Раданов

189 /28.03.2023 г.

31.

Матей Асенов Матев

190 /28.03.2023 г.

32.

Мартин Добромиров Райчев

191 /28.03.2023 г.

33.

Златка Атанасова Стоева

192 /28.03.2023 г.

34.

Музафер Хасан Шабан

193 /28.03.2023 г.

35.

Паска Атанасова Станева

194 /28.03.2023 г.

36.

Стелиян Костов Йорданов

195 /28.03.2023 г.

37.

Петър Иванов Петров

196 /28.03.2023 г.

38.

Свилен Диянов Стоянов

197 /28.03.2023 г.

39.

Севда Миролова Михайлова

198 /28.03.2023 г.

40.

Марушан Юлиянов Минчев

199 /28.03.2023 г.

41.

Донка Койчева Цолова

200 /28.03.2023 г.

42.

Стефка Димитрова Сивкова

201 /28.03.2023 г.

43.

Радка Георгиева Димитрова

202 /28.03.2023 г.

44.

Стефан Георгиев Маринов

203 /28.03.2023 г.

45.

Тодорка Димова Петкова

204 /28.03.2023 г.

46.

Станка Тодорова Петрова

205 /28.03.2023 г.

47.

Николай Иванов Тодоров

206 /28.03.2023 г.

48.

Кристиян Кирчев Калчев

207 /28.03.2023 г.

49.

Янко Митков Соколов

208 /28.03.2023 г.

50.

Тарчън Ялчън Рашидов

209 /28.03.2023 г.

51.

Светлана Младенова Руменова

210 /28.03.2023 г.

52.

Николина Веселинова Стефанова-Иванова

211 /28.03.2023 г.

53.

Мая Иванова Йорданова

212 /28.03.2023 г.

54.

Милко Милков Маринов

213 /28.03.2023 г.

55.

Йордан Енчев Петков

214 /28.03.2023 г.

56.

Димитър Димитров Славов

215 /28.03.2023 г.

57.

Мира Иванова Димова

216 /28.03.2023 г.

58.

Николинка Иванова Петкова

217 /28.03.2023 г.

59.

Дора Стефанова Станева

218 /28.03.2023 г.

60.

Павлета Георгиева Георгиева

219 /28.03.2023 г.

61.

Айсел Ахмедова Ариф

220 /28.03.2023 г.

62.

Станка Иванова Добрева

221 /28.03.2023 г.

63.

Радослава Валериева Йорданова

222 /28.03.2023 г.

64.

Митко Йорданов Митев

223 /28.03.2023 г.

65.

Жана Неделчева Чернева

224 /28.03.2023 г.

66.

Христо Живков Желев

225 /28.03.2023 г.

67.

Милка Христова Желева

226 /28.03.2023 г.

68.

Димитричка Иванова Тодорова

227 /28.03.2023 г.

69.

Софка Димитрова Шопова

№131/28.03.2023г.

70.

Захари Атанасов Захариев

№132/28.03.2023г.

71.

Димитричка Панайотова Калоянова

№133/28.03.2023г.

72.

Сийка Георгиева Георгиева

№134/28.03.2023г.

73.

Николина Върбанова Александрова

№135/28.03.2023г.

74.

Елена Димитрова Диамандиева

№136/28.03.2023г.

75.

Мариян Иванов Симеонов

№137/28.03.2023г.

76.

Галя Димитрова Иванова

№138/28.03.2023г.

77.

Янка Милева Гавраилова

№139/28.03.2023г.

78.

Цецка Благоева Енева

№140/28.03.2023г.

79.

Десислав Янков Димитров

№141/28.03.2023г.

80.

Мария Кънчева Маринова

№142/28.03.2023г.

81.

Симона Мариянова Иванова

№143/28.03.2023г.

82.

Анка Иванова Мустакова

№144/28.03.2023г.

83.

Людмила Илиева Николова

№145/28.03.2023г.

84.

Николинка Василева Сиракова

№146/28.03.2023г.

85.

Мая Георгиева Чалъкова

№147/28.03.2023г.

86.

Петя Кънчева Николова

№148/28.03.2023г.

87.

Атанас Белчев Тодоров

№149/28.03.2023г.

88.

Атанас Маринов Атанасов

№150/28.03.2023г.

89.

Георги Ангелов Чобанов

№151/28.03.2023г.

90.

Георги Петров Панайотов

№152/28.03.2023г.

91.

Ралица Красимирова Ранкова

№153/28.03.2023г.

92.

Велина Йорданова Цонева

№154/28.03.2023г.

93.

Кирил Александров Бахнев

№155/28.03.2023г.

94.

Цонка Георгиева Станева

№156/28.03.2023г.

95.

Иван Евелинов Ранчев

№157/28.03.2023г.

96.

Амира Димитров Митков

№158/28.03.2023г.

97.

Иван Борисов Иванов

№159/28.03.2023г.

98.

Сава Георгиев Ганев

№160/ 28.03.2023г.

99.

Лиляна Радева Райкова

№276/28.03.2023г.

100.

Радостина Райкова Мирчева

№277/28.03.2023г.

101.

Иванка Иванова Каченкова

№278/28.03.2023г.

102.

Манол Димитров Йорданов

№279/28.03.2023г.

103.

Илияна Иванова Стефанова

№280/28.03.2023г.

104.

Ангел Иванов Ангелов

№281/28.03.2023г.

105.

Десислава Красимирова Борисова

№282/28.03.2023г.

106.

Мария Димитрова Иванова

№283/28.03.2023г.

107.

Славка Костадинова Иванова

№284/28.03.2023г.

108.

Костадинка Атанасова Танева

№285/28.03.2023г.

109.

Христина Георгиева Влайкова

№286/28.03.2023г.

110.

Светла Георгиева Георгиева

№287/28.03.2023г.

111.

Йоана Манолова Йорданова

№288/28.03.2023г.

112.

Георги Петров Георгиев

№289/28.03.2023г.

113.

Иван Георгиев Малчев

№290/28.03.2023г.

114.

Мария Димитрова  Иванова

№291/28.03.2023г.

115.

Мирослав Славейков Мирчев

№292/28.03.2023г.

116.

Кремена Александрова Димитрова

№293/28.03.2023г.

117.

Анелия Стоянова Тодорова

№294/28.03.2023г.

118.

Неда Атанасова Стоянова

№295/28.03.2023г.

119.

Недка Димитрова Михайлова

№296/28.03.2023г.

120.

Добрин Начев Начев

№297/28.03.2023г.

121.

Вяра Дянкова Владева

№298/28.03.2023г.

122.

Илия Димитров Илиев

№299/28.03.2023г.

123.

Къна Минчева Дякова

№300/28.03.2023г.

124.

Михаил Герасимов Михайлов

№301/28.03.2023г.

125.

Борис Райнов Борисов

№302/28.03.2023г.

126.

Минчо Бончев Минчев

№303/28.03.2023г.

127.

Георги Николаев Тодоров

№304/28.03.2023г.

128.

Георги Василев Георгиев

№308/28.03.2023г.

 1. ЗАЛИЧАВА от интернет страницата на РИК - Добрич 1 /един/ брой упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, поради оттегляне на пълномощно и от Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

Име, Презиме, Фамилия

№ и дата на пълномощното

1.

Ирина Димова Петрова

№45/24.03.2023г. – оттеглено

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 29.03.2023 в 17:51 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения