Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 154-НС
Добрич, 29.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №354-НС от 29.03.2023г., подписано и депозирано от  Веселин Николаев Колев- упълномощен представител на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ и вх. №373-НС от 29.03.2023г., подписано и депозирано от Николай  Филипов  Колев – упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №47-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

80300007

член

Даниел Георгиев Ралински

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

80300029

зам.-председател

Силвия Иванова Стоянова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

80300030

член

Станислава Атанасова Митева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

80300032

член

Жеко Бориславов Бобев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

80300034

член

Стефани Стилянова Илиева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

80300007

член

Жеко Бориславов Бобев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

80300029

зам.-председател

Силвия Георгиева Андреева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

80300030

член

Жесмин Стоянов Антонов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

80300032

член

Анелия Георгиева Иванова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

80300034

член

Александра Петрова Димитрова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

080300021

член

Сияна  Петрова  Господинова

БСП

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

080300021

член

Иванка Стоянова  Жечева

БСП

         

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 29.03.2023 в 17:52 часа

Свързани решения:

47-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения