Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 159-НС
Добрич, 29.03.2023

ОТНОСНО: регистриране на заместващ застъпник на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „ГЕРБ - СДС“, за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК - Добрич е  постъпило заявление за регистрация на заместващи застъпници с вх. №368-НС от 29.03.2023г. от Кина Драгнева - упълномощен представител КП „ГЕРБ - СДС“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Приложени са заявления за регистрация на заместващи застъпници – Приложение №44-НС, заведени под №2, в 13:40 часа на 29.03.2023г., в регистъра за застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №45-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че от предложените 2 /две/ лица не са налице несъответствие.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА 2 /двама/ заместващи застъпници на кандидатска листа на КП „ГЕРБ - СДС“, както следва:

Заместващ застъпник

Заменен застъпник

1.

Тодорина Маринова Ганева

Валентин Ганчев Иванов

2.

Веселина Димитрова Филчева

Росен Илиянов Петров

 1. ИЗДАВАудостоверение на регистрираният 2 /двама/ заместващи застъпници, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 29.03.2023 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения