Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 161-НС
Добрич, 29.03.2023

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ , за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК - Добрич са  постъпили заявления за регистрация на застъпници с вх. №377-НС/29.03.2023г. от Мая Димитрова – упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

 

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №43-НС, заведени под №5, в 15:35 часа на 29.03.2023г., в регистъра за застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №45-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК.

 

Извършена е проверка на данните на 14 /четиринадесет/ кандидати за застъпници, с която се установи, че за 12 /дванадесет/ лица на са налице несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА 12 /дванадесет/ застъпници на кандидатите в кандидатската листа за народни представители, издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите на 02 април 2023г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Име, презиме и фамилия

1.

Янка Маринова Желязкова

2.

Петко Георгиев Станчев

3.

Димитър Стоянов Митев

4.

Георги  Донев Йорданов

5.

Ганка Тодорова Митева

6.

Стойка Цветанова Георгиева

7.

Иванка Христова Стоянова

8.

Марийка Колева Костова

9.

Мара Славова Станчева

10.

Стоян Стойков Цветанов

11.

Петко Филипов Цанев

12.

Христо Михайлов Петров

 1. ОТКАЗВА да регистрира 2/двама/ от предложените лица, поради следните грешки:

Име, Презиме, Фамилия

Грешка

1.

Димитър Димитров Желязков

 

ЕГН на лицето не съвпада с НБД Население

2.

Венко Йорданов Великов

 

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните на 12 /дванадесет/ застъпници, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 29.03.2023 в 17:56 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения