Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 163-НС
Добрич, 30.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №380-НС от 30.03.2023г., подписано и депозирано от  Жулиета Стефанова Радева - упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, вх. №392-НС от 30.03.2023г., подписано и депозирано от Веселин Николаев Колев - упълномощен представител на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ и вх. №399-НС от 30.03.2023г., подписано и депозирано от Николай  Филипов  Колев – упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №47-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300002

член

Боян Ангелов Василев

ДБО

080300003

член

Здравко Иванов Тонков

ДБО

080300018

член

Йоана Панайотова Банкова

ДБО

080300021

член

Виолета Стефанова Дучева

ДБО

080300028

член

Светослава Василева Коларова

ДБО

080300030

председател

Боян Костов Коларов

ДБО

080300032

секретар

Владиимир Бориславов Лафазански

ДБО

080300036

секретар

Венцислав Рафаилов Дучев

ДБО

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300002

член

Пенка Борисова Димитрова

ДБО

080300003

член

Ралица Атанасова Пенева

ДБО

080300018

член

Елисавета Йорданова Панайотова

ДБО

080300021

член

Кичка Георгиева Попова

ДБО

080300028

член

Здравко Иванов Тонков

ДБО

080300030

председател

Венцислав Рафаилов Дучев

ДБО

080300032

секретар

Иван Желязков Иванов

ДБО

080300036

секретар

Виолета Стефанова Дучева

ДБО

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Генерал Тошево, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300016

член

Парашкева Димитрова Господинова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300016

член

Петьо Димитров Петков

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

080300002

секретар

Райна   Пламенова  Петкова

БСП

080300006

председател

Татяна  Марева  Василева

БСП

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

080300002

секретар

  Кремена  Василева  Янчева

БСП

080300006

председател

 Райна  Пламенова  Петкова

БСП

         

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 30.03.2023 в 18:00 часа

Свързани решения:

47-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения