Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 165-НС
Добрич, 30.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич са постъпили предложения, с вх. №383-НС  от 30.03.2023г., подписано и депозирано от Наталия Ганчева Чернева-Петкова – упълномощен представител на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“, вх. № 384–НС от 30.03.2023г., подписано и депозирано от Кина Драгнева Костова, упълномощен представител на КП „ГЕРБ - СДС“, вх. № 396-НС от 30.03.2023г., подписано и депозирано от  Павлина Кирилова Георгиева - упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №50-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081500009

член

Милена Николаева Тонева

БСП

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081500009

член

Силвия Василева Стефанова

БСП

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ГЕРБ - СДС“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081500017

председател

Таня Атанасова Николова

ГЕРБ-СДС

081500018

секретар

Стоянка Радева Митева

ГЕРБ-СДС

081500021

зам.-председател

Ганчо Стефанов Колев

ГЕРБ-СДС

081500058

председател

Мария Енчева Андонова

ГЕРБ-СДС

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081500017

председател

Мария Енчева Андонова

ГЕРБ-СДС

081500018

секретар

Милена Христова Митева

ГЕРБ-СДС

081500021

зам.-председател

Даниела Василева Пеловска

ГЕРБ-СДС

081500058

председател

Гинка Георгиева Иванова

ГЕРБ-СДС

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081500032

секретар

Драгомир Николов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500035

председател

Гинка Йорданова Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 

     

 

     
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081500032

секретар

Иван Диянов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500035

председател

Росен Господинов Райчев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 30.03.2023 в 18:00 часа

Свързани решения:

50-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения