Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 167-НС
Добрич, 30.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община град Добрич

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. № 387-НС и вх. № 409-НС от 30.03.2023г., подписано и депозирано от Кина Драгнева Костова  - упълномощен представител на КП „ГЕРБ - СДС“, с вх. №394-НС от 30.03.2023г., подписано и депозирано от Веселин Колев - упълномощен представител на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“, с вх. №397-НС от 30.03.2023г., подписано и депозирано от Жулиета Стефанова Радева - упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ , вх. №402-НС от 30.03.2023г., подписано и депозирано от Павлина Кирилова Георгиева, упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ и с вх. №407 от 30.03.2023г., подписано и депозирано от  Сибел Сейфи Осман, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за промяна в състава на СИК в Община град Добрич.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №53-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ГЕРБ - СДС“ в посочените в предложенията секционни избирателни комисии в Община град Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082800115

зам.-председател

Явор Димитров Димитров

ГЕРБ-СДС

082800116

член

Димитър Йорданов Димитров

ГЕРБ-СДС

082800032

член

Марияна Николова Костова

ГЕРБ-СДС

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082800115

зам.-председател

Димитър Йорданов Димитров

ГЕРБ-СДС

082800116

член

Явор Димитров Димитров

ГЕРБ-СДС

082800032

Член

Павлета  Иванова  Стоянова

ГЕРБ-СДС

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община град Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

000000046

зам.-председател

Анелия Василева Илиева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

000000094

член

Валя Тодорова Костадинова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

000000095

член

Тодор Костадинов Костадинов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

000000128

член

Кристиян Димитров Костадинов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

000000129

член

Рая Светославова Дичева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

000000046

зам.-председател

Жулиян Мариянов Хараламбиев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

000000094

член

Антон Симеонов Димитров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

000000095

член

Ивелина Иванова Топалова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

000000128

член

Александър Красимиров Дуков

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

000000129

член

Найлян Ертузуа Ахмед

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в посочените в предложенията секционни избирателни комисии в Община град Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082800010

член

Ирена Атанасова Костадинова

ДБО

082800018

зам.-председател

Юлияна Димова Христова

ДБО

082800057

член

Георги Василев Атанасов

ДБО

082800070

член

Славка Христова Трифонова

ДБО

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082800010

член

Милен Димов Петров

ДБО

082800018

зам.-председател

Николинка Костадинова Костадинова

ДБО

082800057

член

Гергана Минкова Диамандиева

ДБО

082800070

член

Галя Костадинова Иванова

ДБО

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община град Добрич, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

082800008

секретар

Йордан Николов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800021

председател

Ивелин Стаменов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800123

член

Маргарита Иванова Тодорова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 

Б. Да се назначи

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

082800008

секретар

Пламен Божидаров Байчев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800021

председател

Магдалена Радичкова Янкова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800123

член

Янка Маринова Янкова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община град Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082800116

председател

Семиха Себатинова Даудова

ДПС

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082800116

председател

Радостина Николова Георгиева

ДПС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 30.03.2023 в 18:00 часа

Свързани решения:

53-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения