Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 169-НС
Добрич, 30.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Крушари

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх НС от 30.03.2023г., подписано и депозирано от  Павлина Кирилова Георгиева -. №390- упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ и с вх. №391-НС от 30.03.2023г., подписано и депозирано от  Веселин Николаев Колев - упълномощен представител на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №51-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000008

зам.-председател

Неджмидин Небат Юсеин

ПРОДЪЛЖАВАМЕ

ПРОМЯНАТА

082000011

секретар

Милослава Стефанова Стефанова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ

ПРОМЯНАТА

       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000008

зам.-председател

Антон Тодоров Георгиев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ

ПРОМЯНАТА

082000011

секретар

Радка Георгиева Динева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ

ПРОМЯНАТА

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000006

член

Грациела Николаева Георгиева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082000017

зам.-председател

Кирил Петров Тонев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000006

член

Полина Йорданова Йорданова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082000017

зам.-председател

Тонка Димитрова Георгиева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 30.03.2023 в 18:01 часа

Свързани решения:

51-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения