Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 171-НС
Добрич, 30.03.2023

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „ГЕРБ - СДС“, за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

В РИК - Добрич е  постъпило заявление за регистрация на застъпници с вх. №401-НС/30.03.2023г.   от Кина Драгнева - упълномощен представител КП „ГЕРБ - СДС“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №43-НС, заведени под №2, в 14:40 часа на 30.03.2023г., в регистъра за застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №45-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на 67 /шестдесет и седем/  кандидати за застъпници, с която се установи, че  не са налице несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА 67 /шестдесет и седем/  застъпници на кандидатите в кандидатската листа за народни представители, издигната от КП „ГЕРБ - СДС“ в изборите на 02 април 2023г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

1.

Йордан Благоев Христов

2.

Румен Славов Митев

3.

Илиан Колев Йорданов

4.

Мария Колева Бонева

5.

Светла Стоилова Томова

6.

Димо Костов Тодоров

7.

Станислав Георгиев Иванов

8.

Нели Статева Стефанова

9.

Виолета Иванова Димитрова

10.

Стоянка Иванова Стоянова

11.

Миглена Демирова Петрова

12.

Еленка Дичева Георгиева

13.

Руслана Радева Денева

14.

Ясмин Стоянова Калчева

15.

Павлинка Георгиева Илиева

16.

Ламбо Христов Енев

17.

Димитричка Атанасова Енева

18.

Матейчо Донев Матев

19.

Джемиле Юсеин Осман

20.

Стоян Костадинов Стоянов

21.

Зюфтю Реджеб Якуб

22.

Красимира Костова Иванова

23.

Миглен Донев Пеев

24.

Денко Иванов Денев

25.

Магдалена Демирева Иванова

26.

Асан Демирев Асенов

27.

Севгин Али Асан

28.

Данчо Асенов Муралиев

29.

Кадир Таир Басри

30.

Колю Станков Колев

31.

Слави Александров Драганов

32.

Недялко Христов Стоянов

33.

Демир Исмаил Алеко

34.

Миглена Хараламбиева Илиева

35.

Петър Стоянов Стоянов

36.

Сали Таир Делевер

37.

Нежди Неджиб Рифад

38.

Иван Колев Димитров

39.

Иван Пенев Иванов

40.

Желязко Георгиев Асенов

41.

Гюрсел Осман Сали

42.

Сашо Милев Желев

43.

Гинка Йорданова Маркова

44.

Христо Костадинов Атанасов

45.

Владислав Костадинов Александров

46.

Иванка Колева Матева

47.

Величка Георгиева Демирова

48.

Мария Атанасова Атанасова

49.

Георги Георгиев Димитров

50.

Янка Тодорова Маринова

51.

Магдалена Георгиева Атанасова

52.

Деян Нейков Иванов

53.

Снежина Енчева Андонова

54.

Диана Тенева Димова

55.

Дочка Стоева Енева

56.

Стефан Иванов Димов

57.

Жулиана Валентинова Василева

58.

Стоянка Димитрова Христова

59.

Милен Димов Павлов

60.

Маринела Колева Тодорова

61.

Еленка Атанасова Василева

62.

Красимир Стоянов Костадинов

63.

Севда Младенова Господинова

64.

Асан Мустафов Реджебов

65.

Захари Асенов Асенов

66.

Йорданка Георгиева Атанасова

67.

Росен Мирославов Маринов

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 67 /шестдесет и седем/ застъпници, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 30.03.2023 в 18:01 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения