Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 173-НС
Добрич, 30.03.2023

ОТНОСНО: публикуване на упълномощени представители на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич са постъпили заявления със списък на упълномощени представители с вх. №395-НС/30.03.2023г. от Веселин Николаев Колев - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Извършена е проверка на данните на 1 /един/ кандидат за упълномощен представител, с която се установи, че не са налице несъответствия.

 Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 от ИК и Решение №1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

Р Е Ш И:

            ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК - Добрич  1 /един/ кандидат за упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в Регистъра на представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, както следва:

Име, Презиме, Фамилия

№ и дата на пълномощното

1.

Георги Христов Георгиев

1/30.03.2023г.

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 30.03.2023 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения