Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 57-НС
Добрич, 09.03.2023

ОТНОСНО: одобряване на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина и тираж за изборите за народни представители насрочени на 02 април 2023г.

С изх. № НС-15-125/08.03.2023г. на ЦИК в РИК - Добрич е постъпило писмо, заведено във входящия дневник с вх. №132-НС/08.03.2023г., във връзка с  предпечатната подготовка и одобряване тиража на бюлетините за избори за народни представители, насрочени на 02 април 2023г.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, във връзка с чл. 209, ал. 3 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение №1644-НС/13.02.2023г. на ЦИК, Решение №1714-НС/01.02.2023г. и Решение №1733-НС/04.03.2023г на ЦИК и писмо с изх. № НС-15-125/08.03.2023г. от Централната избирателна комисия и вх. №132-НС/08.03.2023г. в РИК – Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

РЕШИ:

 

ОДОБРЯВА графичния файл с предпечат на хартиена бюлетина за Осми изборен район – Добрички за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Образецът на бюлетината, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на Районна избирателна комисия Осми изборен район – Добрички, да се приложи към Протокол №10-НС/09.03.2023 г. от заседанието,  като неразделна част.

ОДОБРЯВА тираж – 178 000 бр. /сто седемдесет и осем хиляди броя/  за отпечатване на бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички. 

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 09.03.2023 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 162-НС / 29.03.2023

    относно: упълномощаване на членове на РИК Добрич за предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на СИК на дата 1 април 2023г. в Осми изборен район - Добрички при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023г.

  • № 161-НС / 29.03.2023

    относно: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ , за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

  • № 160-НС / 29.03.2023

    относно: публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

всички решения