Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
Добрич, 09.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Крушари

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №137-НС от 09.03.2023г., подписано и депозирано от  Павлина Кирилова Георгиева- упълномощен представител на Коалиция от партии „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №51-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯчленове от състава на Коалиция от партии „Продължаваме промяната“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000002

зам.председател

Калинка Влайкова Пенева

ПП

082000004

председател

Петя Йорданова Петкова

ПП

082000005

член

Румен Петков Йорданов

ПП

082000006

секретар

Веселин Иванов Василев

ПП

082000006

член

Галина Златева Джендова

ПП

082000008

зам.председател

Денислав Русков Тодорв

ПП

082000009

член

Николинка Демирова Петрова

ПП

082000009

член

Ивелин Иванов Петров

ПП

082000010

член

Марийка Александрова Георгиева

ПП

082000011

секретар

Желязко Димитров Генчев

ПП

082000012

член

Стойка Цветанова Георгиева

ПП

082000013

зам. председател

Иван Мирчев Иванов

ПП

082000015

председател

Венко Йорданов Великов

ПП

082000017

секретар

Стоянка Ованезова Филипова

ПП

       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000002

зам.председател

Денислава Дончева Донева

ПП

082000004

председател

Ивелин Селви Риза

ПП

082000005

член

Калинка Влайкова Пенева

ПП

082000006

секретар

Милка Стайкова Рачева

ПП

082000006

член

Марийка Петкова Стаянова

ПП

082000008

зам.председател

Неджмидин Небат Юсеин

ПП

082000009

член

Янаки Йорданов Митев

ПП

082000009

член

Желязко Димитров Генчев

ПП

082000010

член

Стоянка Ованезова Филипова

ПП

082000011

секретар

Милослава Стефанова Стефанова

ПП

082000012

член

Елена Станчева Пенчева

ПП

082000013

зам. председател

Златка Радева Тодорова

ПП

082000015

председател

Боряна Стефанова Георгиева

ПП

082000017

секретар

Наско Петков Кънев

ПП

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 09.03.2023 в 17:45 часа

Свързани решения:

51-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 162-НС / 29.03.2023

    относно: упълномощаване на членове на РИК Добрич за предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на СИК на дата 1 април 2023г. в Осми изборен район - Добрички при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023г.

  • № 161-НС / 29.03.2023

    относно: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ , за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

  • № 160-НС / 29.03.2023

    относно: публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

всички решения