Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
Добрич, 13.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич са постъпили предложения, с вх. № 139-НС от 10.03.2023г., подписано и депозирано от  Павлина Кирилова Георгиева - упълномощен представител на Коалиция от партии „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ и с вх. № 150-НС от 12.03.2023г., подписано и депозирано от Жулиета Стефанова Радева – упълномощен представител на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №50-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на Коалиция от партии „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция

081500001

председател

Милен Димитров Младенов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500002

зам.-председател

Ивелин Михайлов Илиев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500003

член

Зинаида Степановна Бъчварова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500003

член

Росица Радева Танева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500004

зам.-председател

Марияна Стоянова Андреева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500005

член

Марияна Георгиева Куманова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500006

секретар

Катя Недкова Христова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500006

член

Иван Стоянов Петров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500007

председател

Верка Георгиева Алексиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500008

председател

Камелия Йовчева Йорданова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500008

член

Красен Куртев Куртев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500009

зам.-председател

Силвия Василева Стефанова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500010

зам.-председател

Наталия Мирославова Шерингова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500010

член

Калинка Недова Станчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500011

зам.-председател

Ненка Бончева Добрева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500012

член

Беятин Низиев Фазлов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500013

член

Стоянка Димитрова Христова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500014

член

Диана Димитрова Михайлова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500015

член

Павлета Георгиева Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500016

председател

Дарина Веселинова Илиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500017

зам.-председател

Иванка Енчева Колева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500017

член

Стоянка Пенева Янкова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500018

член

Добринка Минкова Шопова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500019

председател

Веселина Николова Грекова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500020

зам.-председател

Недка Петрова Колева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500021

председател

Тодорка Вълчева Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500021

член

Евелина Стелианова Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500022

член

Мария Тодорова Митева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500023

секретар

Валентина Йорданова Колева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500024

председател

Величка Филипова Николова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500026

председател

Димитър Йорданов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500027

член

Ирина Димитрова Петрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500027

член

Тодорка Георгиева Петрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500028

секретар

Анета Георгиева Костадинова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500029

зам.-председател

Християн Димитров Атанасов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500030

секретар

Ивелина Гочева Михалева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500031

секретар

Катя Симеонова Паскова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500031

член

Марина Славова Колева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500032

секретар

Миглена Георгиева Назърова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500033

секретар

Геновева Галинова Михайлова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500034

член

Маринела Колева Тодорова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500035

председател

Благовест Митков Димитров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500036

член

Иван Ангелов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500037

зам.-председател

Цеца Нинова Тодорова-Байчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500038

председател

Полина Йорданова Йорданова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500039

член

Галя Костадинова Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500040

зам.-председател

Петко Василев Петков

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500041

секретар

Ранко Иванов Филипов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500042

зам.-председател

Иван Великов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500043

зам.-председател

Ралица Атанасова Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500043

член

Милица Иванова Шопова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500044

зам.-председател

Надя Йорданова Илиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500045

член

Сашо Гочев Стоянов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500046

председател

Тихомир Йорданов Тодоров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500047

секретар

Добринка Петкова Шопова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500048

секретар

Ненчо Иванов Колев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500049

зам.-председател

Янита Росенова Димова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500050

член

Силвия Миленова Маринова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500051

член

Метин Али Шабан

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500053

председател

Павлета Костадинова Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500055

зам.-председател

Ивайло Христов Игнатов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500056

секретар

Теодора Стефанова Колашка - Манева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500057

член

Митка Стоянова Кирова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500058

секретар

Ивелина Пантелеева Йорданова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500058

член

Славян Веселинов Славов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500059

член

Марийка Иванова Стоянова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500060

член

Галина Вълчева Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500061

секретар

Даниела Наскова Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500062

член

Мирела Красимирова Райнова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500063

председател

Юлия Асенова Николова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500064

член

Стефка Йорданова Вълчанова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500065

член

Кичка Баева Александрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500066

член

Марияна Александрова Чанева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500067

секретар

Мартин Добромиров Райчев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 

     

 

     
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция

081500001

председател

Ивелина Красимирова Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500002

зам.-председател

Ася Христова Енчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500003

член

Даринка Димитрова Енева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500003

член

Инна Иванова Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500004

зам.-председател

Цветанка Николаева Ангелова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500005

член

Гергана Иванова Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500006

секретар

Юлия Христова Желева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500006

член

Пламен Гочев Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500007

председател

Борислав Савов Борисов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500008

председател

Бедрие Менду Хасан

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500008

член

Ивайло Миленов Йорданов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500009

зам.-председател

Васил Петков Петков

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500010

зам.-председател

Цветелина Кънчева Стоянова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500010

член

Станислава Маринова Балчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500011

зам.-председател

Аксел Юксел Талиб

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500012

член

Тюнай Вейсел Юмер

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500013

член

Даниела Борисова Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500014

член

Йорданка Димитрова Далакманска

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500015

член

Галин Петков Ганев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500016

председател

Радина Любенова Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500017

зам.-председател

Анна Янкова Ничева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500017

член

Георги Василев Георгиев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500018

член

Юлия Георгиева Андонова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500019

председател

Георги Димитров Георгиев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500020

зам.-председател

Мария Андонова Коева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500021

председател

Ива Атанасова Колева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500021

член

Стилияна Валентинова Великова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500022

член

Цонка Дончева Тодорова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500023

секретар

Юксел Сали Талиб

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500024

председател

Николаи Жулиянов Иваов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500026

председател

Марин Маринов Маринов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500027

член

Живка Христова Колева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500027

член

Христо Мирославов Христов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500028

секретар

Орхан Ахмед Салиев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500029

зам.-председател

Николай Андонов Андонов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500030

секретар

Татяна Росенова Трифонова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500031

секретар

Силвия Веселинова Добрева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500031

член

Галина Георгиева Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500032

секретар

Драгомир Николов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500033

секретар

Аксел Мертол Хаджиибрям

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500034

член

Георги Петров Георгиев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500035

председател

Гинка Йорданова Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500036

член

Ирина Валентинова Байчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500037

зам.-председател

Михаил Радославов Радев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500038

председател

Димитричка Вълчева Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500039

член

Атанаска Тодорова Николова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500040

зам.-председател

Сеждин Нежтедов Кадиров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500041

секретар

Иван Тодоров Тодоров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500042

зам.-председател

Иван Великов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500043

зам.-председател

Ралица Атанасова Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500043

член

Петър Иванов Недолов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500044

зам.-председател

Ивайло Стефков Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500045

член

Васвие Сали Шабан

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500046

председател

Антония Георгиева Русева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500047

секретар

Параскева Николова Стоянова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500048

секретар

Григор Живков Илиев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500049

зам.-председател

Радослав Младенов Жейнов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500050

член

Митко Христов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500051

член

Недялка Димитрова Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500053

председател

Киро Славов Киров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500055

зам.-председател

Красимир Шинков Шинев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500056

секретар

Янко Иванов Пенчев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500057

член

Динко Станев Господинов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500058

секретар

Диан Петров Стоянов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500058

член

Мария Михайлова Кирилова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500059

член

Пламена Вълчанова Вълчанова - Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500060

член

Пламена Димитрова Йорданова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500061

секретар

Ивелина Цветанова Неделчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500062

член

Добромир Димчев Стоянов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500063

председател

Дияна Красимирова Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500064

член

Незает Фетие Юмер

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500065

член

Венцислав Иванов Николов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500066

член

Иванка Колева Матеева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

081500067

секретар

Кина Великова Ганева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на Коалиция от партии „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция

081500007

член

Янка Христова Табакова

ДБО

081500010

член

Жоржета Атанасова Стоянова

ДБО

081500016

член

Георги Стоянов Миланов

ДБО

081500020

член

Снежанка Михайлова Недева

ДБО

081500022

зам.-председател

Димо Кирилов Димов

ДБО

081500026

член

Никола Косев Недев

ДБО

081500040

член

Калоян Николаев Колев

ДБО

081500056

член

Ивайло Стефанов Стефанов

ДБО

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция

081500007

член

Еленка Иванова Желязкова

ДБО

081500010

член

Мирослав Георгиев Димитров

ДБО

081500016

член

Силвия Димова Великова

ДБО

081500020

член

Гюлджан Демир Демир

ДБО

081500022

зам.-председател

Живко Пенев Желязков

ДБО

081500026

член

Димо Кирилов Димов

ДБО

081500040

член

Николай Иванов Колев

ДБО

081500056

член

Ана Иванова Иванова

ДБО

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 13.03.2023 в 18:26 часа

Свързани решения:

50-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 162-НС / 29.03.2023

  относно: упълномощаване на членове на РИК Добрич за предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на СИК на дата 1 април 2023г. в Осми изборен район - Добрички при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023г.

 • № 161-НС / 29.03.2023

  относно: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ , за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

 • № 160-НС / 29.03.2023

  относно: публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

всички решения