Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 61-НС
Добрич, 13.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Крушари

В РИК - Добрич са постъпило предложения с вх. №140-НС от 10.03.2023г., подписано и депозирано от  Боян Петров Петров - упълномощен представител на  Коалиция от партии „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и предложение с вх. №141-НС от 10.03.2023г., подписано и депозирано от Константина Венциславова Петрова - упълномощен представител на Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №51-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на Коалиция от партии „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:

                        А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция

082000011

член

Неделя Илиева Бойчева

БСП

 

 

                        Б. Да се назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция

082000011

член

Антоанета Апостолова Пеева

БСП

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000005

член

Деница Атанасова Йорданова

ВЪЗРАЖДАНЕ

082000009

зам.-председател

Павлин Иванов Александров

ВЪЗРАЖДАНЕ

082000012

зам.-председател

Цветан Йорданов Тодоров

ВЪЗРАЖДАНЕ

082000014

секретар

Апостол Димитров Апостолов

ВЪЗРАЖДАНЕ

082000016

председател

Гюнер Фикрет Девришев

ВЪЗРАЖДАНЕ

       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия

082000005

член

Марина Стефкова Василева

ВЪЗРАЖДАНЕ

082000009

зам.-председател

Георги Димитров Митев

ВЪЗРАЖДАНЕ

082000012

зам.-председател

Галина Росенова Петрова

ВЪЗРАЖДАНЕ

082000014

секретар

Маргарита Иванова Станева

ВЪЗРАЖДАНЕ

082000016

председател

Николинка Демирова Петрова

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 13.03.2023 в 18:28 часа

Свързани решения:

51-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 162-НС / 29.03.2023

  относно: упълномощаване на членове на РИК Добрич за предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на СИК на дата 1 април 2023г. в Осми изборен район - Добрички при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023г.

 • № 161-НС / 29.03.2023

  относно: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ , за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

 • № 160-НС / 29.03.2023

  относно: публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

всички решения