Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
Добрич, 15.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич е постъпило предложение, с вх. № 162-НС от 14.03.2023г., подписано и депозирано от  Кина Драгнева Костова - упълномощен представител на Коалиция от партии „ГЕРБ-СДС“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №50-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯчленове от състава на Коалиция от партии „ГЕРБ-СДС“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:

 

А. На мястото на:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция

081500002

секретар

Божидар Христов Минчев

ГЕРБ-СДС

081500003

член

Петя Добрева Петрова

ГЕРБ-СДС

081500005

член

Иванка Гочева Георгиева

ГЕРБ-СДС

081500005

член

Ивелина Иванова Топалова

ГЕРБ-СДС

081500006

зам.-председател

Ана Димитрова Димитрова

ГЕРБ-СДС

081500006

член

Владислав Костадинов Александров

ГЕРБ-СДС

081500008

член

Мартин Александров Пеев

ГЕРБ-СДС

081500010

секретар

Янка Тодорова Маринова

ГЕРБ-СДС

081500012

зам.-председател

Севгин Али Асан

ГЕРБ-СДС

081500017

председател

Радостина Иванова Димитрова

ГЕРБ-СДС

081500017

член

Стоянка Радева Митева

ГЕРБ-СДС

081500018

секретар

Йорданка Станчева Димитрова

ГЕРБ-СДС

081500019

секретар

Пламен Иванчев Александров

ГЕРБ-СДС

081500021

зам.-председател

Таня Атанасова Николова

ГЕРБ-СДС

081500023

председател

Сейхан Нихан Ремзи

ГЕРБ-СДС

081500026

зам.-председател

Добринка Георгиева Петрова

ГЕРБ-СДС

081500027

председател

Юлиян Божидаров Николов

ГЕРБ-СДС

081500027

член

Моника Живкова Маркова

ГЕРБ-СДС

081500030

зам.-председател

Дарина Георгиева Иванова

ГЕРБ-СДС

081500031

член

Донка Станева Иванова

ГЕРБ-СДС

081500032

зам.-председател

Димитър Александров Димитров

ГЕРБ-СДС

081500034

председател

Еленка Георгиева Петкова

ГЕРБ-СДС

081500035

секретар

Ралица Димитрова Илиева

ГЕРБ-СДС

081500040

секретар

Лилия Василева Илиева

ГЕРБ-СДС

081500041

председател

Димитрина Петрова Пързулова

ГЕРБ-СДС

081500042

секретар

Донка Стоянова Нирова

ГЕРБ-СДС

081500043

член

Невена Иванова Димова

ГЕРБ-СДС

081500045

член

Теменуга Тодорова Димитрова

ГЕРБ-СДС

081500050

зам.-председател

Златка Христова Алексиева

ГЕРБ-СДС

081500054

секретар

Мартин Георгиев Николов

ГЕРБ-СДС

081500056

член

Кольо Димитров Георгиев

ГЕРБ-СДС

081500057

зам.-председател

Георги Петров Петров

ГЕРБ-СДС

081500058

председател

Гинка Георгиева Иванова

ГЕРБ-СДС

081500058

член

Гинка Йорданова Маркова

ГЕРБ-СДС

081500062

председател

Красен Божидаров Христов

ГЕРБ-СДС

081500064

секретар

Калоян Сашев Минчев

ГЕРБ-СДС

081500064

член

Илиан Колев Йорданов

ГЕРБ-СДС

081500067

председател

Николай Тодоров Колев

ГЕРБ-СДС

081500067

член

Преслав Юлиянов Николов

ГЕРБ-СДС

081500067

член

Красимир Великов Джелебов

ГЕРБ-СДС

 

 

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Коалиция

081500002

секретар

Красен Божидаров Христов

ГЕРБ-СДС

081500003

член

Красимир Великов Джелебов

ГЕРБ-СДС

081500005

член

Дамян Сашев Минчев

ГЕРБ-СДС

081500005

член

Сава Костов Савов

ГЕРБ-СДС

081500006

зам.-председател

Калоян Сашев Минчев

ГЕРБ-СДС

081500006

член

Джавджет Караали Ахмед

ГЕРБ-СДС

081500008

член

Анжела Ангелова Симеонова-Колева

ГЕРБ-СДС

081500010

секретар

Лилия Василева Илиева

ГЕРБ-СДС

081500012

зам.-председател

Мария Асенова Василева

ГЕРБ-СДС

081500017

председател

Таня Атанасова Николова

ГЕРБ-СДС

081500017

член

Никола Желязков Георгиев

ГЕРБ-СДС

081500018

секретар

Стоянка Радева Митева

ГЕРБ-СДС

081500019

секретар

Кольо Димитров Георгиев

ГЕРБ-СДС

081500021

зам.-председател

Ганчо Стефанов Колев

ГЕРБ-СДС

081500023

председател

Павел Маринов Колев

ГЕРБ-СДС

081500026

зам.-председател

Петко Манов Белчев

ГЕРБ-СДС

081500027

председател

Нели Николова Николова

ГЕРБ-СДС

081500027

член

Николай Петров Колев

ГЕРБ-СДС

081500030

зам.-председател

Евелина Георгиева Колева

ГЕРБ-СДС

081500031

член

Вилислав Михайлов Обрешков

ГЕРБ-СДС

081500032

зам.-председател

Радомир Ангелов Неджипов

ГЕРБ-СДС

081500034

председател

Теодора Стефанова Кулашка-Манева

ГЕРБ-СДС

081500035

секретар

Добри Димитров Капралов

ГЕРБ-СДС

081500040

секретар

Мартин Георгиев Николов

ГЕРБ-СДС

081500041

председател

Ивелина Георгиева Иванова

ГЕРБ-СДС

081500042

секретар

Донка Пенкова Силяновска

ГЕРБ-СДС

081500043

член

Галина Павлова Борисова

ГЕРБ-СДС

081500045

член

Илкер Илхан Мустафа

ГЕРБ-СДС

081500050

зам.-председател

Милена Георгиева Христова

ГЕРБ-СДС

081500054

секретар

Калоян Деянов Кръстев

ГЕРБ-СДС

081500056

член

Гергана Иванова Георгиева

ГЕРБ-СДС

081500057

зам.-председател

Фердес Ниязи Осман

ГЕРБ-СДС

081500058

председател

Мария Енчева Андонова

ГЕРБ-СДС

081500058

член

Станислава Галинова Желева

ГЕРБ-СДС

081500062

председател

Ралица Димитрова Илиева

ГЕРБ-СДС

081500064

секретар

Божидар Христов Минчев

ГЕРБ-СДС

081500064

член

Иван Великов Иванов

ГЕРБ-СДС

081500067

председател

Даниела Станкова Георгиева

ГЕРБ-СДС

081500067

член

Ивайло Тодоров Минчев

ГЕРБ-СДС

081500067

член

Михаил Станков Янев

ГЕРБ-СДС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 15.03.2023 в 17:40 часа

Свързани решения:

50-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 162-НС / 29.03.2023

    относно: упълномощаване на членове на РИК Добрич за предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на СИК на дата 1 април 2023г. в Осми изборен район - Добрички при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023г.

  • № 161-НС / 29.03.2023

    относно: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ , за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

  • № 160-НС / 29.03.2023

    относно: публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

всички решения