Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Добрич, 15.03.2023

ОТНОСНО: приемане на график и утвърждаване на програма за обучението на членовете на секционните избирателни комисии в Осми изборен район - Добрички при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

С  оглед необходимостта от извършване на обучение на членовете на СИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, при спазване на Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 02 април 2023г, както и на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 1. Определя членове на РИК - Добрич за провеждане на обучения на СИК в Осми изборен район – Добрички, както следва:

Община

Членове на РИК

Добрич

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

Добричка

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

Балчик

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова,

Каварна

Петя Славова, Сюзан Рамис, Семра Назиф-Рюстем

Шабла

Петя Славова, Сюзан Рамис, Семра Назиф-Рюстем

Тервел

Цонка Велкова, Петя Славова, Йорданка Йорданова

Крушари

Диана Далакманска

Генерал Тошево

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

 

 

 

 1. Приема график за обучения на СИК в Осми изборен район – Добрички, както следва:

Дата

Община

Час

Членове РИК

26.03.2023г.

Добрич

11:00 – х/м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

28.03.2023г.

Добричка

11:00 – х/м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

27.03.2023г.

Балчик

14:00 – х/м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова,

27.03.2023г.

Каварна

13:00 – х/м

Петя Славова, Сюзан Рамис, Семра Назиф-Рюстем

27.03.2023г.

Шабла

10:30 - х/м

Петя Славова, Сюзан Рамис, Семра Назиф-Рюстем

25.03.2023г.

Тервел

11:00 – х/ м

Цонка Велкова, Петя Славова, Йорданка Йорданова

27.03.2023г.

Крушари

10:00 – х/м

Диана Далакманска

28.03.2023г.

Генерал Тошево

14:00 – х/м

Цонка Велкова, Руслава Гаврилова

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 15.03.2023 в 17:41 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения