Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 69-НС
Добрич, 17.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. № 166-НС от 16.03.2023г., подписано и депозирано от  Константина Венциславова Петрова - упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ и  вх. №182-НС от 17.03.2023г., подписано и депозирано от Веселин Николаев Колев - упълномощен представител на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №50-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

081500001

член

Венцислав Илианов Николов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500002

член

Славчо Иванов Николов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500003

председател

Добромира Иванова Михаилова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500004

член

Светлин Радев Костов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500005

член

Трифка Господинова Стоянова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500006

член

Галина Стефанова Георгиева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500007

член

Веселин Ниолов Иванов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500009

член

Красимира Илиева Петрова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500010

председател

Мустафа Юмеров Мустафов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500012

член

Маргарита Тодорова Радева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500013

член

Невена Йорданова Михаилова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500017

секретар

Светла Стоянова Куманова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500018

член

Магдалена Стефанова Димова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500019

зам.-председател

Ивайло Славов Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500021

член

Стелиян Димитров Лазаров

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500026

член

Павел Дончев Пенев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500027

член

Иванка Георгиева Николова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500028

член

Йонка Светлинова Маринова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500031

член

Михаил Петров Радев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500034

член

Жана Ангелова Христова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500035

член

Янаки Иванов Николов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500038

секретар

Ива Пенчева Димитрова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500039

член

Пенка Енчева Сивкова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500041

зам.-председател

Петко Митев Христов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500043

член

Красимир Георгиев Томов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500046

зам.-председател

Татяна Петровна Адвенко

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500050

член

Момчил Райчев Янев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500051

зам.-председател

Иванка Иванова Георгиева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500052

член

Илиан Кънчев Янакиев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500056

председател

Боян Жечев Стоянов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500057

секретар

Радослав Петров Радев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500059

председател

Калоян Николаев Борисов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500060

член

Славена Антонова Тонева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500062

зам.-председател

Диян Сергеев Петков

ВЪЗРАЖДАНЕ

       
       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

081500001

член

Пламена Борисова Великова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500002

член

Ивайло Илианов Николов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500003

председател

Николинка Петрова Иванова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500004

член

Явор Кирилов Кралев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500005

член

Енис Аередин Осман

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500006

член

Николинка Илиева Василева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500007

член

Маниел Огнянов Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500009

член

Милена Минчева Димитрова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500010

председател

Светослав Георгиев Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500012

член

Иванка Георгиева Николова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500013

член

Ана Иванова Иванова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500017

секретар

Ива Панчева Димитрова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500018

член

Светла Стоянова Куманова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500019

зам.-председател

Димитричка Павлова Стойкова-Тодорова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500021

член

Радослав Петров Радев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500026

член

Станимир Пламенов Петков

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500027

член

Славчо Иванов Николов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500028

член

Диян Сергеев Петков

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500031

член

Светла Иванова Стоева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500034

член

Янка Атанасова Станчева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500035

член

Маргарита Тодорова Радева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500038

секретар

Радина Иванова Василева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500039

член

Димитър Маринов Панайотов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500041

зам.-председател

Тошко Желев Стоев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500043

член

Иво Николов Йорданов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500046

зам.-председател

Йорданка Димитрова Тонева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500050

член

Тошко Йовчев Тодоров

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500051

зам.-председател

Валентина Георгиева Коева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500052

член

Никола Миленов Къдрев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500056

председател

Камен Андреев Михайлов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500057

секретар

Веселин Георгиев Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500059

председател

Сълзина Пламенова Балканска

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500060

член

Евелина Николова Николова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081500062

зам.-председател

Ивелин Георгиев Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на КП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081500004

член

Михаела Василева Михайлова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500006

член

Тихомир Стоянов Жеков

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500009

секретар

Иван Йорданов Иванов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500013

председател

Йорданка Никова Пейчева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500016

член

Даниел Димитров Христов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500017

член

Румяна Жечева Илиева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500019

член

Златка Петрова Петрова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500023

член

Женя Петрова Иванова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500027

член

Станислав Михайлов Станев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500028

председател

Боряна Стефанова Христова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500035

член

Пенка Димитрова Матеева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500041

член

Димитър Славов Николов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500045

член

Николай Василев Тодоров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500052

член

Галя Димитрова Савова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500054

член

Веселин Николов Христов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500064

член

Милена Йорданова Тодорова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500065

член

Митко Колев Стамов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081500004

член

Даниел Атанасов Марков

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500006

член

Иван Стоянов Петров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500009

секретар

Силвиян Дончев Жеков

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500013

председател

Николай Станков Николов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500016

член

Иван Димитров Стефанов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500017

член

Маринка Стойкова Петрова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500019

член

Марин Дойчев Петров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500023

член

Нела Гочева Стоянова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500027

член

Тодорка Георгиева Петрова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500028

председател

Димитър Петев Димитров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500035

член

Полина Стелиянова Димитрова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500041

член

Румяна Петрова Николова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500045

член

Светльо Генчев Чакъров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500052

член

Тодорка  Петрова Петрова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500054

член

Маргарита Кирилова Димитрова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500064

член

Сашо Гочев Стоянов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

081500065

член

Христина  Пламенова Узунова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 17.03.2023 в 18:12 часа

Свързани решения:

50-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения