Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
Добрич, 17.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Крушари

В РИК – Добрич са постъпили предложения с вх. №167-НС от 16.03.2023г., подписано и депозирано от Константина Венциславова Петрова - упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ и  вх. №178-НС от 17.03.2023г., подписано и депозирано от  Веселин Николаев Колев - упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за промяна в състава на СИК в Община Крушари.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №51-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000006

председател

Антон Тодоров Георгиев

ВЪЗРАЖДАНЕ

082000010

член

Златин Георгиев Георгиев

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

 

 
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000006

председател

Грациела Николаева Георгиева

ВЪЗРАЖДАНЕ

082000010

член

Наргис Асанова Мюрселова

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Крушари, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000007

член

Валери Димитров Василев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082000011

член

Мариян Балчев Жеков

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082000012

член

Тодорка Георгиева Кушева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082000007

член

Тодорка Георгиева Кушева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082000011

член

Валери Димитров Василев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082000012

член

Янислав Желязков Колев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 17.03.2023 в 18:13 часа

Свързани решения:

51-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 162-НС / 29.03.2023

  относно: упълномощаване на членове на РИК Добрич за предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на СИК на дата 1 април 2023г. в Осми изборен район - Добрички при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023г.

 • № 161-НС / 29.03.2023

  относно: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ , за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

 • № 160-НС / 29.03.2023

  относно: публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

всички решения