Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
Добрич, 17.03.2023

ОТНОСНО: сигнал от Константина Венциславова Петрова, упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за неправомерно поставяне на агитационни материали на неустановени за това места.

В РИК Добрич e постъпил сигнал от Константина Венциславова Петрова, упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх. № 175-НС/17.03.2023г., заведена в регистъра за жалби и сигнали с вх. №01-НС/17.03.2023г. в 09:02ч., с информация, че има неправомерно поставени агитационни материали /плакати/ по дърветата в участъка на път  ІII-293 - от кръговото на изхода на гр. Добрич до с. Паскалево.

Към сигнала, като доказателствен материал, са приложени 5 /пет/ броя снимки изпратени на официалния имейл, публикуван на страницата на РИК Добрич.

Съгласно чл. 183, ал. 3 от ИК агитационни материали се поставят на определени от кмета места, а на сгради, огради и витрини - с разрешението на собственика или управителя на имота, поради което дежурните членове на РИК Добрич, приели сигнала, незабавно за изясняване на фактическата обстановка, извършват служебна проверка на изложените обстоятелства.

След извършена служебна проверка на посоченото в сигнала място, РИК Добрич установи, че няма поставени агитационни материали на нито една политическа сила или кандидат.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, РИК Добрич във връзка с чл. 183, ал. 3 от ИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 

 1. Остава без уважение, подаденият сигнал от Константина Венциславова Петрова, упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, постъпил по електронна поща с вх. № 175-НС/17.03.2023г., заведена в регистъра за жалби и сигнали с вх. №01-НС/17.03.2023г. в 09:02ч.,
 2. НАПОМНЯ и УКАЗВА на Политическите партии и Коалиции, да спазват стриктно разпоредбите на изборният кодекс и да се въздържат от разполагане на предизборни агитационни материали на нерегламентирани за това места.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 17.03.2023 в 18:14 часа

Календар

Решения

 • № 162-НС / 29.03.2023

  относно: упълномощаване на членове на РИК Добрич за предаване на бюлетини, изборни книжа и материали на СИК на дата 1 април 2023г. в Осми изборен район - Добрички при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023г.

 • № 161-НС / 29.03.2023

  относно: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ , за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

 • № 160-НС / 29.03.2023

  относно: публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“ за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички.

всички решения