Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 72-НС
Добрич, 17.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Генерал Тошево

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №179-НС от 17.03.2023г., подписано и депозирано от Кина Драгнева Костова - упълномощен представител на КП „ГЕРБ - СДС“ за промяна в състава на СИК в Община Генерал Тошево.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №46-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 

  1. ЗАМЕНЯчленове от състава на КП „ГЕРБ - СДС“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Генерал Тошево, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081200001

член

Магдалена Иванова Георгиева

 ГЕРБ-СДС

081200007

зам.-председател

Енгин Хасанов Демиров

 ГЕРБ-СДС

081200017

председател

Румяна Георгиева Йорданова

 ГЕРБ-СДС

081200019

зам. -председател

Жечка Пенева Желева

 ГЕРБ-СДС

081200029

председател

Ганка Иванова Костадинова

 ГЕРБ-СДС

081200033

член

Пенка Иванова Митева

 ГЕРБ-СДС

081200035

секретар

Селиме Тюлин Алиева

 ГЕРБ-СДС

081200036

председател

Галина Стоянова Иванова

 ГЕРБ-СДС

081200044

председател

Стоянка Тодорова Стоянова

 ГЕРБ-СДС

       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081200001

член

Иванка Николова Желева

ГЕРБ-СДС

081200007

зам.-председател

Ивелин Николов Колев

 ГЕРБ-СДС

081200017

председател

Таня Тодорова Стоянова

 ГЕРБ-СДС

081200019

зам. -председател

Пенка Иванова Митева

 ГЕРБ-СДС

081200029

председател

Керанка Иванова Иванова

 ГЕРБ-СДС

081200033

член

Маринка Стеханова Иванова

 ГЕРБ-СДС

081200035

секретар

Елена Николаева Атанасова

 ГЕРБ-СДС

081200036

председател

Стефан Желев Вълчев

 ГЕРБ-СДС

081200044

председател

Димитринка Стойкова Георгиева

 ГЕРБ-СДС

 

 

         

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 17.03.2023 в 18:14 часа

Свързани решения:

46-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения