Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Добрич, 17.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община град Добрич

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №181-НС от 17.03.2023г., подписано и депозирано от Веселин Николаев Колев- упълномощен представител на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за промяна в състава на СИК в Община град Добрич.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №53-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯчленове от състава на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община град Добрич, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082800008

председател

Радослав Иванов Иванов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800009

член

Искра Николаева Димитрова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800010

член

Ирина Вълчева Петкова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800013

член

Йордан Янакиев Йорданов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800018

член

Милен Пенчев Петков

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800019

член

Илко Росенов Радев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800020

член

Камелия Иванова Атанасова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800030

зам.-председател

Иванка Атанасова Николова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800033

член

Румяна Петрова Иванова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800034

зам.-председател

Лидия Василиева Малчева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800036

зам.-председател

Филип Венциславов Флоров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800041

зам.-председател

Станка Стоянова Керанова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800045

председател

Мирослав Колев Желязков

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800062

член

Донка Атанасова Николова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800063

секретар

Симеон Димитров Койчев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800065

член

Илина Паскалева Митева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800067

секретар

Жулиян Мариянов Хараламбиев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800068

председател

Детелина Паскалева Пейчева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800070

секретар

Гергана Петева Гочева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800078

член

Стелка Иванова Гатева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800081

секретар

Дойчо Атанасов Дойчев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800082

член

Виолета Георгиева Якова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800084

член

Никола Симеонов Николов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800090

член

Теменужка Иванова Николова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800097

член

Светла Андреева Тодорова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800110

член

Росен Петров Радев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800118

председател

Стилияна Вълчева Ганчева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800124

председател

Димитър Велчев Великов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800129

член

Йордан Костадинов Матеев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

 

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

082800008

председател

Камелия Иванова Атанасова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800009

член

Марияна  Симеонова Разнотовска

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800010

член

Светлана Иванова Тодорова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800013

член

Яница Красимирова Николова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800018

член

Мариян Тодоров Иванов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800019

член

Лидия Василиева Малчева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800020

член

Александрина Стоянова Александрова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800030

зам.-председател

Иванка Атанасова  Петрова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800033

член

Филип Венциславов Флоров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800034

зам.-председател

Илко Росенов Радев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800036

зам.-председател

Светла Андреева Тодорова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800041

зам.-председател

Веселина Минчева Боева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800045

председател

Румяна Петрова Иванова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800062

член

Симеон Димитров Койчев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800063

секретар

Донка Атанасова Николова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800065

член

Детелина Паскалева Пейчева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800067

секретар

Виолета Георгиева Якова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800068

председател

Илина Паскалева Митева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800070

секретар

Стелка Иванова Гатева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800078

член

Велимир Йовков Тодоров

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800081

секретар

Никола Симеонов Николов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800082

член

Иван Пламенов Недев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800084

член

Дойчо Атанасов Дойчев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800090

член

Стилияна Вълчева Ганчева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800097

член

Станка Стоянова Керанова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800110

член

Росен Петров Даскалов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800118

председател

Теменужка Иванова Николова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800124

председател

Пламен Бончев Боев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

082800129

член

Рая Светославова Дичева

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 17.03.2023 в 18:16 часа

Свързани решения:

53-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения