Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
Добрич, 17.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №186-НС от 17.03.2023г., подписано и депозирано от  Павлина Кирилова Георгиева- упълномощен представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ и вх. №187-НС от 17.03.2023г., подписано и депозирано от  Николай Филипов Колев - упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №47-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300002

член

Веселина Петрова Анастасова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

080300008

член

Емил Венциславов Господинов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

803000010

член

Ивайло Младенов Димитров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

803000021

секретар

Поликсения Рускова Петрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300002

член

Ивайло Младенов Димитров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

080300008

член

Димитър Крумов Карлуков

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

803000010

член

Галя Атанасова Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

803000021

секретар

Силвия Великова Костадинова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

080300013

зам.-председател

Милена  Димитрова  Димитрова

БСП

080300014

член

Галина  Василева Мирчева

БСП

       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

080300013

зам.-председател

Галина  Василева  Мирчева

БСП

080300014

член

Милена  Димитрова  Димитрова

БСП

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 17.03.2023 в 18:17 часа

Свързани решения:

47-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения