Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 84-НС
Добрич, 21.03.2023

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, за изборите за народни представители на 02 април 2023г. в Осми изборен район – Добрички

В РИК - Добрич е  постъпило заявление за регистрация на застъпници с вх. №211-НС/20.03.2023г. от Берол Ахмед Али - упълномощен представител ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ при произвеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023г.

Приложени са заявления за регистрация на застъпници – Приложение №43-НС, заведени под №1, в 16:05 часа на 20.03.2023г., в регистъра за застъпници, воден от РИК - Добрич, декларации – Приложение №45-НС по образец, пълномощно  на представляващия партията и списък на хартиен и електронен носител съгласно чл. 117 и чл. 118 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК.

Извършена е проверка на данните на кандидатите за застъпници, с която се установи, че  не са налице несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение №1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

 

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА 20 /двадесет/  застъпници на кандидатите в кандидатската листа за народни представители, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите на 02 април 2023г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

1

Осман Исмаил Изет

2

Мирослав Михайлов Симеонов

3

Сезгин Мустафов Сюлейманов

4

Фердун Шефкет Ешреф

5

Джевджет Ешреф Хасан

6

Дафинка Райчева Асенова

7

Серкан Джевджет Галиб

8

Сезгин Хасан Хасан

9

Танер Юмер Билял

10

Анелия Давидова Юмер

11

Ангелина Иванова Стоянова

12

Тюркян Сали Али

13

Милко Албенов Милков

14

Сейнур Шевкед Неджати

15

Варол Берол Ахмед

16

Иван Райчев Димитров

17

Здравко Йорданов Александров

18

Мартин Маринов Добрев

19

Мариела Георгиева Иванова

20

Георги Маринов Борисов

 1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните 20 /двадесет/ застъпници, съгласно Приложение №48-НС от Изборните книжа.

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 21.03.2023 в 17:49 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения