Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 85-НС
Добрич, 21.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

В РИК - Добрич е постъпило предложение, с вх. № 216-НС от 21.03.2023г., подписано и депозирано от Мария Илиева Калчева  – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ и за промяна в състава на СИК в Община Добричка.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №50-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Добричка, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081500001

член

Христо Иванов Великов

ДБО

081500006

член

Сеймен Сефер Хасан

ДБО

081500018

председател

Павлета Тончева Маринова

ДБО

081500023

член

Добромир Дичнев Стоянов

ДБО

081500035

член

Пенка Димитрова Георгиева

ДБО

081500037

член

Арзу Сабриева Бюлянтова

ДБО

081500039

член

Силвия Димова Великова

ДБО

081500043

член

Стефан Димчев Златев

ДБО

081500044

член

Даниел Пламенов Йорданов

ДБО

081500046

член

Траян Христов Траянов

ДБО

081500054

член

Димитър Илиев Димитров

ДБО

081500058

член

Галин Ангелов Желязков

ДБО

081500059

зам.-председател

Павлин Тодоров Тодоров

ДБО

081500064

зам.-председател

Александър Красимиров Пампоров

ДБО

081500065

член

Селяйдин Себайдин Сали

ДБО

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081500001

член

Мирка Димитрова Георгиева

ДБО

081500006

член

Сефер Хасан Акиф

ДБО

081500018

председател

Ивелина Пламенова Найденова

ДБО

081500023

член

Илиян Иванов Михаилов

ДБО

081500035

член

Димитър Керанов Димитров

ДБО

081500037

член

Джем Рекшан Ридван

ДБО

081500039

член

Мая Руменова Кръстева

ДБО

081500043

член

Милица Иванова Шопова

ДБО

081500044

член

Жулиета Атанасова Илиева

ДБО

081500046

член

Костанда Баева Паскалева

ДБО

081500054

член

Виолета Андонова Маринова

ДБО

081500058

член

Стилиян Пламенов Боянов

ДБО

081500059

зам.-председател

Милан Нанев Пенев

ДБО

081500064

зам.-председател

Арзу Сабриева Бюлянтова

ДБО

081500065

член

Виолета Петрова Дичева

ДБО

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 21.03.2023 в 17:53 часа

Свързани решения:

50-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения