Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 86-НС
Добрич, 21.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №217-НС от 21.03.2023г., подписано и депозирано от  Жулиета Стефанова Радева - упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“  за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №47-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГЯАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300001

член

Атанас Петров Петров

ДБО

080300005

член

Петю Добрев Пенчев

ДБО

080300019

зам.-председател

Генади Петев Пенчев

ДБО

080300022

секретар

Слави Любенов Дойчев

ДБО

080300026

член

Дарина Валентинова Крумова

ДБО

080300027

зам.-председател

Деметра Веселинова Атанасова

ДБО

080300030

председател

Владиимир Бориславов Лафазански

ДБО

080300031

член

Стелиян Пенков Стоянов

ДБО

080300032

секретар

Боян Костов Коларов

ДБО

080300033

член

Дияна Тодорова Гунчева

ДБО

 

 

 

 

 

 
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300001

член

Весела Огнянова Добрева 

ДБО

080300005

член

Йорданка Иванова Димитрова

ДБО

080300019

зам.-председател

Стоян Василев Стоянов

ДБО

080300022

секретар

Петю Добрев Пенчев

ДБО

080300026

член

Галин Ангелов Желязков

ДБО

080300027

зам.-председател

Глория Стефанова Димитрова

ДБО

080300030

председател

Боян Костов Коларов

ДБО

080300031

член

Дияна Тодорова Гунчева

ДБО

080300032

секретар

Владиимир Бориславов Лафазански

ДБО

080300033

член

Стефка Георгиева Тодорова

ДБО

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 21.03.2023 в 17:54 часа

Свързани решения:

47-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения