Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 87-НС
Добрич, 21.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община град Добрич

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №218-НС от 21.03.2023г., подписано и депозирано от Павлина Кирилова Георгиева, упълномощен представител на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за промяна в състава на СИК в Община град Добрич.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №53-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община град Добрич, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

082800003

член

Александър Иванов Костов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800005

секретар

Георги Георгиев Карастоянов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800008

секретар

Кера Димитрова Няголова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800008

член

Йордан Николов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800021

председател

Севда Жекова Белева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800029

председател

Радка Стоянова Маринова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800035

секретар

Румяна Петрова Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800044

секретар

Цвета Ангелова Мирчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800045

секретар

Галина Симеонова Трофонова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800050

председател

Марияна Симеонова Разнотовска

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800052

секретар

Велина Илиева Желева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800053

зам.-председател

Георги Иванов Георгиев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800054

секретар

Христина Николова Нончева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800061

председател

Яница Илиева Николова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800062

секретар

Екатерина Николова Панчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800063

член

Десислава Миткова Гроздева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800063

член

Надежда Григорова Григорова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800065

председател

Петър Ников Петров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800066

член

Михайл Кирилов Петров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800067

член

Виолета Георгиева Якова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800073

член

Станка Дичева Бонева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800077

председател

Снежана Тодорова Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800078

секретар

Зорка Тодорова Неделчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800079

член

Красимира Георгиева Бонева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800080

член

Миглена Петрова Иванова - Петрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800083

член

Тодорка Минчева Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800086

член

Радостина Маринова Даскалова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800088

председател

Десислава Атанасова Кирилова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800093

член

Милена Янкова Иванова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800096

зам.-председател

Станислав Георгиев Славов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800098

зам.-председател

Стоян Йорданов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800099

председател

Добромир Георгиев Димитров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800100

зам.-председател

Светлана Георгиева Василева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800101

председател

Пламена Петрова Костова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800102

зам.-председател

Галина Димитрова Маринова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800103

секретар

Кольо Андонов Колев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800107

зам.-председател

Петя Николаева Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800108

зам.-председател

Маргарита Димитрова Желева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800110

зам.-председател

Светла Андреева Тодорова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800114

секретар

Максим Николов Желев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800119

член

Йордан Димитров Трифонов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800120

зам.-председател

Жана Атанасова Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800121

председател

Севинч Назми Зейнунова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 

Б. Да се назначи

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

082800003

член

Марияна Николова Костова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800005

секретар

Мирослава Петкова Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800008

секретар

Йордан Николов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800008

член

Кера Димитрова Няголова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800021

председател

Павлета Росенова Василева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800029

председател

Кольо Андонов Колев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800035

секретар

Виктория Славчева Митева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800044

секретар

Донка Стоянова Цачева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800045

секретар

Красимира Георгиева Бонева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800050

председател

Виктор Руменов Манов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800052

секретар

Румяна Стефанова Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800053

зам.-председател

Цвета Ангелова Мирчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800054

секретар

Георги Стефанов Донев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800061

председател

Радостина Маринова Даскалова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800062

секретар

Надежда Григорова Григорова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800063

член

Галина Димитрова Маринова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800063

член

Екатерина Николова Панчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800065

председател

Диана Георгиева Колева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800066

член

Христина Николова Нончева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800067

член

Тодорка Колева Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800073

член

Светослав Маринов Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800077

председател

Камелия Петкова Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800078

секретар

Павлин Николов Славов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800079

член

Янка Вълчева Бъчварова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800080

член

Ивелина Колева Стоянова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800083

член

Димитричка Димова Желева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800086

член

Яница Илиева Николова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800088

председател

Наталия Петкова Жекова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800093

член

Христина Георгиева Александрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800096

зам.-председател

Владислав Христов Петров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800098

зам.-председател

Петър Ников Петров

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800099

председател

Живко Живков Жеков

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800100

зам.-председател

Теодора Пламенова Вълчева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800101

председател

Милен Димитров Йорданов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800102

зам.-председател

Николинка Стефанова Георгиева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800103

секретар

Елена Денева Янкова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800107

зам.-председател

Минка Красимирова Христова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800108

зам.-председател

Кристина Максимова Желева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800110

зам.-председател

Ивайло Стефков Иванов

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800114

секретар

Маргарита Димитрова Желева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800119

член

Кинка Михайлова Колева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800120

зам.-председател

Севинч Назми Зейнунова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

082800121

председател

Жана Атанасова Димитрова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 21.03.2023 в 17:55 часа

Свързани решения:

53-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения