Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 95-НС
Добрич, 22.03.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Надежда Пампорова, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за нарушение разпоредбите на чл.183, ал.5 ИК

В РИК Добрич e постъпил сигнал от Надежда Пампорова, кандидат за народен представител от  КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ с вх. № 238-НС/22.03.2023г., заведена в регистъра за жалби и сигнали с вх. №03-НС/22.03.2023г. в 11:30ч., с информация, че на адрес гр. Добрич, ул. „М. Горки“ №3 до таксиметровата стоянка на предвиденото за поставяне на агитационни материали място са залепени такива на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ като върху тях са поставени плакати на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 

Към сигнала като доказателствен материал е приложена снимка. Сигналът е постъпил на официалния имейл, публикуван на страницата на РИК Добрич.

Извършена е служебна проверка на място, която е установила следната фактическа обстановка:

 

Агитационните материали са поставени на определените със заповед на кмета на община Добрич места. Не се установи унищожаване на агитационни материали. Видно от снимковия материал и от установеното на място се установи, че цялото агитационно табло е облепено с агитационни материали на един политически субект като не е оставено място за други субекти. Установени са плакати и на други политически субекти както и рекламен плакат на заведение с гостуващ изпълнител. На агитационното табло се установи плакат и на сигналоподателя , който се вижда изцяло и не един на брой.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК и във връзка с чл. 183, ал. 5 от ИК, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички,

РЕШИ:

 

 1. Остава без уважение, подаденият сигнал от Надежда Пампорова, кандидат за народен представител от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ с вх. № 238-НС/22.03.2023г., заведена в регистъра за жалби и сигнали с вх. №03-НС/22.03.2023г. в 11:30ч;

 

 

 1. НАПОМНЯ и УКАЗВА на Политическите партии и Коалиции, да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс и да съблюдават изборна дисциплина помежду си.

 

             Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 22.03.2023 в 17:51 часа

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения