Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 97-НС
Добрич, 22.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Балчик

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №242-НС от 22.03.2023г., подписано и депозирано от  Мехмед  Хасан Расим - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №47-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯчленове от състава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Балчик, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300003

зам.-председател

Джейлям Петрова Расимова

ДПС

080300004

председател

Бехти Бейхадинов Юсуфов

ДПС

080300004

член

Нури Кемалов Мустафов

ДПС

080300005

член

Леман Исмаилова Мустафова

ДПС

080300007

секретар

Мариана Асенова Инджева

ДПС

080300017

председател

Мариан Иванов Стефанов

ДПС

080300035

секретар

Несрин Сервет Хюсеин

ДПС

080300036

член

Ивелина Мирославова Мирчева

ДПС

080300037

член

Кязим Исмет Осман

ДПС

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

080300003

зам.-председател

Бехти Бейхадинов Юсуфов

ДПС

080300004

председател

Несрин Сервет Хюсеин

ДПС

080300004

член

Ана Иванова Колева

ДПС

080300005

член

Нурхан Нуриев Кемалов

ДПС

080300007

секретар

Мариан Иванов Стефанов

ДПС

080300017

председател

Бюлент Орханов Юсеинов

ДПС

080300035

секретар

Нурсес Ерханова Мехмедова

ДПС

080300036

член

Анка Спирова Радкова

ДПС

080300037

член

Красимир Тодоров Георгиев

ДПС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 22.03.2023 в 17:53 часа

Свързани решения:

47-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения