Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
Добрич, 23.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Каварна

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №249-НС от 23.03.2023г., подписано и депозирано от Константина Венциславова Петрова - упълномощен представител на ПП  „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за промяна в състава на СИК в Община Каварна.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №52-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП  „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в посочените в предложенията секционни избирателни комисии в Община Каварна, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081700001

член

Даниел Станиславов Каменов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700002

зам.-председател

Цветана Василева Христова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700003

член

Ивета Венциславова Великова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700005

член

Маргарита Георгиева Костадинова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700006

член

Рустислав Дилянов Русев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700007

зам.-председател

Иванис Веселинов Василев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700009

зам.-председател

Габриела Димова Сотирова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700010

член

Даниел Георгиев Данаилов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700011

член

Илко Константинов Янев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700012

член

Ненка Стайкова Стайковска

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700013

секретар

Десислава Димитрова Панчева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700014

член

Светла Тодорова Йорданова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700015

член

Христина Тодорова Атанасова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700016

член

Мариян Стоянов Янков

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700017

секретар

Веселина Димитрова Петрова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700018

член

Атанас Иванов Атаносов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700019

член

Цветанка Рускова Марева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700020

председател

Димитър Николов Димитров

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700021

член

Иван Петров Върбанов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700022

член

Станислав Богданов Ставрев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700023

член

Веселина Ивайлова Иванова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700024

председател

Димо Николов Иванов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700025

член

Добромир Дамянов Митев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700026

председател

Калинка Жекова Узунова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700027

член

Кристиян Тодоров Каров

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700028

зам.-председател

Георги Данаилов Георгиев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700029

секретар

Живко Василев Пенев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700030

член

Петър Ставрев Атанасов

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081700001

член

Петър Йорданов Иванов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700002

зам.-председател

Маргарита Георгиева Куманова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700003

член

Вълкана Жекова Григорова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700005

член

Рустислав Дилянов Русев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700006

член

Веселина Ивайлова Иванова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700007

зам.-председател

Даниел Станиславов Каменов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700009

зам.-председател

Цветомира Иванова Цветанова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700010

член

Стоян Янков Мирчев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700011

член

Маргарита Георгиева Костадинова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700012

член

Славена Станиславова Карова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700013

секретар

Светла Тодорова Йорданова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700014

член

Светльо Стоянов Янков

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700015

член

Дияна Боданова Костадинова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700016

член

Александър Ангелов Михайлов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700017

секретар

Радостин Николаев Сираков

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700018

член

Цветанка Рускова Марева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700019

член

Йордан Иванов Тодоров

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700020

председател

Иван Петров Върбанов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700021

член

Калинка Жекова Узунова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700022

член

Елена Демирова Пунарджиева

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700023

член

Петър Ставрев Атанасов

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700024

председател

Добромир Дамянов Митев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700025

член

Станислав Богданов Ставрев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700026

председател

Кристиян Тодоров Каров

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700027

член

Георги Данаилов Георгиев

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700028

зам.-председател

Жечка Неделчева Стоянова

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700029

секретар

Деян Николов Бурлаков

ВЪЗРАЖДАНЕ

081700030

член

Виделина Андреева Иванова

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 23.03.2023 в 18:08 часа

Свързани решения:

52-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения