Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
Добрич, 04.03.2023

ОТНОСНО: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Каварна при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 02 април 2023г.

Постъпила е преписка за състава на СИК на територията на Община Каварна от Кмета на Община Каварна с Вх. №54–НС от 24.02.2023г. Към предложението са представени изискуемите документи, съгласно Решение №1683-НС от 16.02.2023г. на ЦИК, а именно:

Към преписката са приложени:

 1. Предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК
 1. Копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията или копие от решението за създаване на коалицията
 2. Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, както и адрес, телефон и лице за контакт
 3. Списъци на резервните членове на СИК
 4. Протокол за проведените консултации
 5. Копие от съобщението за провеждане консултациите и начинът на оповестяването му

 

Видно от представения протокол на консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за съставите на СИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 91, ал. 4 и 5  ИК.

На проведените консултации при Кмета на Община Каварна не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на СИК в Община Каварна.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 12 от ИК и т. 23, буква „б“ от Решение № 1683-НС от 16.02.2023г.  на ЦИК и Решение №14-НС/18.02.2023 г., Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

 

 

Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на  СИК за Община Каварна, съгласно Приложение №1
 1. УТВЪРЖДАВАсписъците на резервните членове на СИК в Община Каварна, съгласно Приложение №2

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 04.03.2023 в 18:11 часа

Свързани решения:

14-НС/18.02.2023

58-НС/09.03.2023

65-НС/13.03.2023

100-НС/23.03.2023

120-НС/25.03.2023

123-НС/26.03.2023

131-НС/27.03.2023

137-НС/28.03.2023

155-НС/29.03.2023

168-НС/30.03.2023

207-НС/01.04.2023

212-НС/01.04.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения