Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
Добрич, 26.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Каварна

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №297- НС от 26.03.2023г., подписано и депозирано от Мария Илиева Калчева - упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за промяна в състава на СИК в Община Каварна.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №52-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  в посочените в предложенията секционни избирателни комисии в Община Каварна, както следва:
 

А. На мястото на:

   

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081700001

член

Милка Петрова Славова

ДБО

081700003

председател

Ростислав Дончев Петков

ДБО

081700004

член

Мирослав Иванов Дончев

ДБО

081700011

зам.-председател

Силвана Атанасова Башкиянова

ДБО

081700012

член

Даниела Николова Михайлова

ДБО

081700013

член

Галина Димитрова Костова

ДБО

081700014

член

Костадин Цонков Костов

ДБО

081700017

член

Севдалина Иванова Йорданова

ДБО

081700018

председател

Валентин Христов Анестев

ДБО

081700019

секретар

Лиляна Димитрова Петкова

ДБО

081700024

член

Емил Иванов Райков

ДБО

081700026

член

Пламена Николова Славова

ДБО

081700027

член

Ирина Петрова Христова

ДБО

081700029

зам.-председател

Магдалена  Алексиева Георгиева

ДБО

 

 

 

   
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081700001

член

Георги Георгиев Алексиев

ДБО

081700003

председател

Рая Цветанова Цолова

ДБО

081700004

член

Александър Александров Неделчев

ДБО

081700011

зам.-председател

Евдокия Железова Димитрова

ДБО

081700012

член

Емилия Недкова Петкова

ДБО

081700013

член

Станислава Димитрова Костадинова

ДБО

081700014

член

Елена Иванова Димова

ДБО

081700017

член

Йорданка Русева Славова

ДБО

081700018

председател

Гергана Йовкова Цонева

ДБО

081700019

секретар

Каро Тодоров Каров

ДБО

081700024

член

Ивелина Николова Ставрева

ДБО

081700026

член

Теофания Георгиева Христова

ДБО

081700027

член

Пенка Иванова Стоянова

ДБО

081700029

зам.-председател

Диана Алексиева Николова

ДБО

             

 

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 26.03.2023 в 17:17 часа

Свързани решения:

52-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения