Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 212-НС
Добрич, 01.04.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Каварна

В РИК - Добрич е постъпило предложение с вх. №488-НС от 01.04.2023г., подписано и депозирано от Кина Драгнева Костова - упълномощен представител на КП „ГЕРБ - СДС“ за промяна в състава на СИК в Община Каварна.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №52-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

  1. ЗАМЕНЯ членове от състава на КП „ГЕРБ- СДС“ в посочените в предложенията секционни избирателни комисии в Община Каварна, както следва:

А. На мястото на:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

081700025

член

Теодора Параскевова Василева

ГЕРБ - СДС

                      Б. Да се  назначи:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/ Коалиция

081700025

член

Севдалина Михайлова Димитрова

ГЕРБ - СДС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 01.04.2023 в 16:28 часа

Свързани решения:

52-НС/04.03.2023

Календар

Решения

  • № 252-НС / 03.04.2023

    относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

  • № 251-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

  • № 250-НС / 03.04.2023

    относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения