Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 120-НС
Добрич, 25.03.2023

ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Каварна

В РИК - Добрич са постъпили предложения с вх. №293-НС от 25.03.2023г., подписано и депозирано от Айтен Лютфи Аптулова - упълномощен представител на ПП  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ и с вх. №296-НС от 25.03.2023г., подписано и депозирано от Кина Драгнева Костова- упълномощен представител на КП  „ ГЕРБ - СДС “ за промяна в състава на СИК в Община Каварна.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89, ал. 1 от ИК и във връзка с Решение №52-НС от 04.03.2023г. на РИК - Добрич, Районната избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички

РЕШИ:

 1. ЗАМЕНЯ членове от състава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“  в посочените в предложенията секционни избирателни комисии в Община Каварна, както следва:
 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081700012

председател

Зюхейля Велиева Иванова

ДПС

081700028

председател

Билсер Ремзиева Мехмедова-Юсуф

ДПС

 

 

 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081700012

председател

Мелек Акиф Али

ДПС

081700028

председател

Асуман Исмаилова Садъкова

ДПС

 

 

 1. ЗАМЕНЯчленове от състава на КП  „ ГЕРБ – СДС “ в посочените в предложенията секционни избирателни комисии в Община Каварна, както следва:

 

 

А. На мястото на:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081700013

Член

Галена Пламенова Ганчева

ГЕРБ-СДС

       
       
 

Б. Да се назначи:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

Партия/Коалиция

081700013

Член

Нели Драганова Бъчварова-Николова

ГЕРБ-СДС

 

Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Секретар: Сюзан Зекерие Рамис

* Публикувано на 25.03.2023 в 17:40 часа

Свързани решения:

52-НС/04.03.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения