Районна избирателна комисия Добрич


РЕШЕНИЕ
№ 130-НС
Добрич, 27.03.2023

ОТНОСНО: назначаване на технически сътрудници към РИК Добрич

           В РИК Добрич са постъпили кандидатури за назначаване като специалисти – технически сътрудници към РИК при приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, както следва:

 1. Стелияна Димитрова Георгиева от гр. Добрич
 2. Алтай Билент Фейзула от с. Овчарово
 3. Левент Венциславов Красимиров от гр. Добрич
 4. Теодора Ивелинова Велинова от гр. Добрич
 5. Радослав Радославов Андреев от гр. Добрич
 6. Желязко Стоянов Пеев от гр. Добрич
 7. Ростислав Кирилов Кирилов от гр. Добрич
 8. Тунай Бюрхан Дюкянджи от гр. Добрич
 9. Руслан Горанов Георгиев от гр. Добрич

            На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК и във връзка с т. 8 от  Решение №1586-НС от 02.02.2023г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, 

 

РЕШИ:

I. Одобрява кандидатурите на:

 

 1. Стелияна Димитрова Георгиева от гр. Добрич – специалист - технически сътрудник;
 2. Алтай Билент Фейзула от с. Овчарово – специалист - технически сътрудник;
 3. Левент Венциславов Красимиров от гр. Добрич – специалист - технически сътрудник;
 4. Теодора Ивелинова Велинова от гр. Добрич – специалист - технически сътрудник;
 5. Радослав Радославов Андреев от гр. Добрич – специалист - технически сътрудник;
 6. Желязко Стоянов Пеев от гр. Добрич – специалист - технически сътрудник;
 7. Ростислав Кирилов Кирилов от гр. Добрич – специалист - технически сътрудник;
 8. Тунай Бюрхан Дюкянджи от гр. Добрич – специалист - технически сътрудник;
 9. Руслан Горанов Георгиев от гр. Добрич – специалист - технически сътрудник;

 II.  Предлага на Областния управител със същите да бъде сключен договор.

 III.Препис от решението да се изпрати на Областния управител на Област с административен център гр. Добрич за сключване на договори.

          Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

  Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Добрич, в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Цонка Георгиева Велкова

Зам. председател: Петя Кирова Славова

* Публикувано на 27.03.2023 в 18:00 часа

Свързани решения:

190-НС/31.03.2023

Календар

Решения

 • № 252-НС / 03.04.2023

  относно: анулиране на потвърдена разписка издадена от ИО в изборния ден

 • № 251-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

 • № 250-НС / 03.04.2023

  относно: сгрешен формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за народни представители в изборите на 02.04.2023г.

всички решения